HESBURGER BONUSKLUBA PRIVĀTUMA POLITIKA

Uzņēmums Burger-In Oy (turpmāk tekstā — „Hesburger”) apkopo Bonuskluba dalībnieku (turpmāk tekstā — „Jūs” vai „Klients”) personas datus. Hesburger ir apņēmies veikt personas datu apstrādi saskaņā ar tiesību aktiem par personas datu aizsardzību.

Tā kā Hesburger pastāvīgi attīsta savus pakalpojumus, laiku pa laikam rodas nepieciešamība veikt izmaiņas šajā privātuma politikā un to atjaunināt. Tāpat izmaiņas var būt nepieciešamas saistībā ar grozījumiem datu aizsardzības tiesību aktos. Mēs paziņosim par visām izmaiņām privātuma politikā. Iesakām regulāri pārlasīt privātuma politiku. Šī lapa satur jaunāko versiju.

Kāpēc mēs izmantojam Jūsu datus?

Klienta personas datus, kā arī darījumu informācijas datus, izmanto Bonuskluba pakalpojumu un Hesburger aplikācijas nodrošināšanai un izstrādei. Pakalpojumu nodrošināšanā ietilpst bonusa kredītu, Bonuskluba līmeņu un bonusa priekšrocību precizēšana un piešķiršana, pamatojoties uz klienta veiktajiem bonusu pirkumiem. Šo datu apstrādes juridiskais pamats ir nepieciešamība izpildīt mūsu saistības attiecībā uz Bonuskluba dalības pakalpojumu sniegšanu, kurā iesaistītā puse esat Jūs, kas ir devusi piekrišanu savu personas datu apstrādei.

Tāpat mēs veicam statistisko klientu profilēšanu un analīzi, kurā izmantojam Jūsu demogrāfiskos datus un informāciju par darījumiem. Šīs datu apstrādes pamatā ir mūsu likumīgās intereses uzlabot un attīstīt savu uzņēmējdarbību.

Hesburger aplikācijas nodrošināšanai tiks izmantota Jūsu e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese, un Jums tiks nosūtīti paziņojumi, lai Jūs varētu saņemt piedāvājumus vai atjauninājumus par produktiem vai pakalpojumiem, ko piedāvājam mēs vai Hesburger ķēdes restorāni, tikai tad, ja Jūs dosiet savu piekrišanu šādai datu lietošanai.

Ja piekritīsiet saņemt tiešā mārketinga paziņojumus, mēs rūpīgi atlasīsim klientu adresātus, uz kuriem nosūtīsim paziņojumus, kas viņus varētu interesēt. Šāda atlase tiek veikta automātiski, izvērtējot klienta darījumu vēsturi un vienu vai vairākus demogrāfiskos atribūtus (piemēram, vecumu vai pilsētu). To sauc par „profilēšanu”.

Jūsu dati tiešā mārketinga pasākumu īstenošanai un klientu profilēšanai tiek izmantoti, pamatojoties uz likumīgām interesēm uzlabot un paplašināt mūsu pakalpojumus un padarīt saziņu ar klientiem pēc iespējas atbilstošāku.

Kādi ir datu iegūšanas avoti?

Hesburer apkopo datus, ko norādījis klients, iesniedzot Bonuskluba dalības pieteikumu, vai datus, kurus klients, kļūstot par dalībnieku, ir atjauninājis Hesburger tīmekļa vietnes Bonuskluba lapās vai Hesburger aplikācijā.

Hesburger saņem informāciju par Bonuskluba kartes izmantošanu un klienta veiktajiem pirkumiem no Hesburger restorānu pārdošanas sistēmām un Hesburger aplikācijas.

Kāda veida dati tiek apstrādāti?

Klienta personas dati un kontaktinformācija

Klienta vārds un uzvārds, adrese, pasta indekss, pilsēta, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzimšanas dati, informācija par Bonukartes kontam paralēli piesaistītajiem dalībniekiem, kā arī dalībnieku, kuri ir jaunāki par 15 gadiem, vecāku vai aizbildņu vārdi un e-pasta adreses.Reģistrā tiek iekļauta informācija par to, vai vecāks vai aizbildnis ir devis piekrišanu bērna personas datu apstrādei.

Hesburger tīmekļa vietnē reģistrēto klientu ID un parole tiek saglabāta. Reģistrā tiek iekļauta informācija par to, vai klients ir devis piekrišanu tiešā mārketinga aktivitātēm, izmantojot e-pastu, pastu un mobilo tālruni. Lai darbinieki varētu saņemt priekšrocības, kādas tiem pienākas, reģistrā tiek saglabāti dati, kas norāda, vai klients ir Hesburger darbinieks.

Darījumu informācija

Informācija par pirkumiem, kas dod tiesības klientam saņemt bonusa punktus, neizmantotajiem bonusa punktiem, klienta Bonuskluba līmeni un datumu, kad līmenis iegūts.

Ar Hesburger aplikāciju saistītā informācija

Informācija par reģistrēšanos Hesburger aplikācijā un ar aplikāciju saistītā informācija (piemēram, aplikācijas reģistrēšanas datums un laiks, maksājuma kartes pievienošanas un dzēšanas laiks, klienta tālruņa sniegtā informācija par ierīci, ierīces ID un IP adrese) tiek saglabāta reģistrā. Lielākā daļa no informācijas, kas ir saistīta ar aplikācijas izmantošanu, tiek uzglabāta īslaicīgi. 

Atsevišķa aplikācijas satura izmantošanai ir nepieciešama klienta atrašanās vietas datu apstrāde. Hesburger klienta atrašanās vietas datus var apstrādāt tādā apmērā, kādā tas nepieciešams pakalpojuma sniegšanai. Pēc atrašanās vietas datu izmantošanas tie tiek dzēsti un netiek nodoti trešajām personām. Atrašanās vietas datu izmantošanu var ieslēgt un izslēgt.

Kurš var saņemt klienta datus vai tiem piekļūt?

Personas dati tiks nodoti tālāk norādītajām personām, ciktāl tas vajadzīgs mūsu pakalpojumu sniegšanai:

1) Personām, kuras pieder tai pašai uzņēmumu grupai, kurai pieder Hesburger:

  • AS Hesburger, RigaBurger SIA, Hes-Pro Vilnius mārketinga vajadzībām. Šie uzņēmumi Baltijas valstīs nodrošina attiecīgajai valstij raksturīgās mārketinga aktivitātes;
  • Salmela-Yhtiöt Oy Bonuskluba tehniskās uzturēšanas un administratīvo pakalpojumu nodrošināšanas, kā arī Hesburger aplikācijas uzturēšanas un izstrādes mērķim;
  • AS Hesburger uzturēšanas un administratīvo pakalpojumu sniegšanas mērķim;
  • Hesburger restorānu uzņēmumi (franšīzes ņēmēji) operatīvajiem mērķiem, piemēram, Bonuskluba pirkumu, klientu apkalpošanas nodrošināšanai un atbilžu sniegšanai uz klientu atsauksmēm.

2) Trešās personas:

  • uzņēmumi, kas nodrošina Hesburger aplikācijas uzturēšanu un izstrādi;
  • uzņēmumi, kas nodrošina mārketinga pakalpojumus, piemēram, tiešā mārketinga kampaņu īstenošanai paredzētu paziņojumu nosūtīšanu klientiem pa pastu un pa e-pastu;
  • Hesburger restorānu uzņēmumu (franšīzes ņēmēji), kas nepieder Hesburger uzņēmumu grupai, darbības mērķiem, piemēram, Bonuskluba pirkumu, klientu apkalpošanas nodrošināšanai un atbilžu sniegšanai uz klientu atsauksmēm;
  • Stripe Payments Europe Limited, kas ir reģistrēts Īrijā, informācijas vākšanai par klienta kredītkarti ar nolūku pārvaldīt Hesburger aplikācijā veiktos maksājuma darījumus. Papildinformāciju par Stripe apstrādāto datu privātumu varat skatīt tā privātuma politikā (Stripe Privacy Policy: stripe.com/fi/privacy);
  • tiesībaizsardzības iestādes un citas iestādes saistībā ar datu pieprasījumiem, ko paredz vietējie tiesību akti;  
  • apdrošināšanas sabiedrības prasījumu apstrādei.

Hesburger restorānu uzņēmumu pilnos nosaukumus un atrašanās vietas var atrast Hesburger tīmekļa vietnē.

Gadījumos, kad darbinieku dati tiek pārsūtīti ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), mēs nodrošinām pienācīgu datu aizsardzību, piemēram, vienojoties par likumā paredzētajiem datu aizsardzības pasākumiem saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem, piemēram, līguma standartklauzulu līdzekļu piemērošanu, ko apstiprinājusi Eiropas Komisija un/vai kas ir balstīta uz ES un ASV privātuma vairoga regulējumu.

Personas datus ārpus ES/EEZ var apstrādāt šādi datu saņēmēji: SendGrid Inc. (mārketinga e-pastu izplatīšana: klienta vārds un e-pasta adrese).

Datu drošība

Hesburger izmanto tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nesankcionētu piekļuvi, pārsūtīšanu, dzēšanu vai citu apstrādi, kas var apdraudēt informācijas drošību. Reģistrs tiek uzglabāts elektroniski. Reģistra izmantošanu, datu izmainīšanu un apstrādi veic, izmantojot tikai daudzpakāpju lietotāja identifikāciju, kas tiek veikta ar šifrētu aplikāciju. Tikai personas, kurām ir uzticēts veikt sistēmas uzturēšanu un pārvaldību, drīkst izmantot reģistru. Reģistra dati ir aizsargāti pret piekļuvi no ārpuses, un tā izmantošana tiek uzraudzīta.

Cik ilgi mēs uzglabājam Jūsu datus?

Dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs esat Bonuskluba dalībnieks. Dati tiek dzēsti viena mēneša laikā pēc klienta dalības Bonusklubā izbeigšanas. Ja Bonuskluba konts netiek izmantots divus gadus, klienta dalība tiek izbeigta, un personas dati, kas saistīti ar dalību, tiek dzēsti.

Klienta tiesības

Klients var izmantot zemāk minētās tiesības, nosūtot vēstuli vai e-pastu uz Hesburger.

Piekļuves tiesības

Klientam ir tiesības pārbaudīt savus datus Bonuskluba reģistrā. Lai to izdarītu, klients var pieteikties Bonuskluba mājas lapā vai Hesburger aplikācijā. 

Tiesības pieprasīt kļūdas labošanu

Klientam ir tiesības pieprasīt jebkuru nepareizi norādītu datu labošanu. Klients var labot kļūdas Bonuskluba mājas lapā vai Hesburger aplikācijā. Ja tīmekļa vietnē vai aplikācijā kļūdu nevar izlabot, klientam ir jāsazinās ar Hesburger.

Tiesības pieprasīt datu dzēšanu

Klients ir tiesīgs pieprasīt, lai viņa vai viņas personas dati tiktu dzēsti no Bonuskluba reģistra („tiesības tikt aizmirstam”). Ne visus datus var dzēst, ja klients vēlas turpināt dalību Bonusklubā. Hesburger veiks pasākumus, lai pēc klienta pieprasījuma bez nepamatotas kavēšanās veiktu datu dzēšanu, ja vien nebūs pamatotu iemeslu noraidīt šādu dzēšanu.

Tiesības ierobežot datu apstrādi

Klientam ir tiesības ierobežot viņa vai viņas personas datu apstrādi. Pēc klienta pieprasījuma Hesburger vairs neapstrādās klienta personas datus, ja vien šādai apstrādei nebūs likumīga pamatojuma. Var pastāvēt ierobežojums, kas ierobežo vai liedz klientam iespējas izmantot Bonuskluba pakalpojumus. 

Klientam jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret jebkuru tiešo mārketingu, tostarp profilēšanu tiešā mārketinga mērķiem, kas saistīti ar Bonusklubu. Lai mainītu tiešā mārketinga iestatījumus, klients var pieteikties Bonuskluba mājas lapā vai Hesburger aplikācijā. Tāpat klientam ir iespēja atsaukt ar Bonuskluba mārketingu saistīto e-pasta ziņojumu abonēšanu.

Tiesības nosūtīt datus uz citu sistēmu

Klients ir tiesīgs iegūt personas datus organizētā un vispāratzītā formā, lai tos varētu iesniegt citam personas datu faila kontrolierim.

Tiesības iesniegt sūdzību

Ja uzskatāt, ka Jūsu privātuma tiesības ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību ES pastāvīgās dzīvesvietas valsts iestādē. Sarakstu un informāciju par valstu datu aizsardzības iestādēm var atrast šeit:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Kas ir Jūsu personas datu kontrolieris, un ar ko Jūs varat sazināties?

Burger-In Oy
Reģistrācijas Nr.: 2031967-6
Linnankatu 34
20100 Turku, Somija
bonusklubi@hesburger.fi