HESBURGER BONUSKLUBA PRIVĀTUMA POLITIKA

Uzņēmums Burger-In Oy (turpmāk tekstā — „mēs” vai „Hesburger”) apkopo Bonuskluba dalībnieku (turpmāk tekstā — „Jūs” vai „Klients”) personas datus. Hesburger ir apņēmies veikt personas datu apstrādi saskaņā ar tiesību aktiem par personas datu aizsardzību.

Tā kā Hesburger pastāvīgi attīsta savus pakalpojumus, laiku pa laikam rodas nepieciešamība veikt izmaiņas šajā privātuma politikā un to atjaunināt. Izmaiņas privātuma politikā ir nepieciešams veikt arī tad, ja piemērojamos tiesību aktos ir veikti grozījumi. Mēs paziņosim par visām izmaiņām privātuma politikā. Šīs privātuma politikas saturs ir regulāri jāpārbauda. Šajā lapā ir parādīta uz šo brīdi spēkā esošā politikas versija.

Kāpēc mēs izmantojam Klienta datus?

Klientu datu apstrādes mērķi Hesburger Bonuskluba reģistrā ir šādi:

 • ar Bonusklubu saistīto pakalpojumu sniegšana, izstrāde un uzraudzība;
 • klientu apkalpošana un klientu attiecību pārvaldība;
 • bonusa kredītu un Bonuskluba lojalitātes programmas līmeņu specifikācija un piešķiršana;
 • Hesburger aplikācijas lietošanas piedāvāšana reģistrētiem lietotājiem un aplikācijas izstrāde;
 • Iepriekšpasūtījumu un pirkumu pārvaldība Hesburger aplikācijā un maksājumu darījumu veikšana;
 • klientu attiecību analīze, sagrupēšana un izveide;
 • mārketings.

Piedāvājumu vai jaunumu nosūtīšanai Klientam par jaunajiem produktiem un pakalpojumiem, ko sniedzam mēs vai Hesburger ķēdes restorāni, var tikt izmantota e-pasta adrese, tālruņa numurs, dzīvesvietas adrese un paziņojumi Hesburger aplikācijā, bet tikai tad, ja Klients tiem piekrīt. Tas pats attiecas uz priekšrocībām un piedāvājumiem, kas, iespējami, tiek komunicēti citos digitālajos kanālos.

Mēs rūpīgi atlasām klientu adresātus, uz kuriem nosūtām paziņojumus, kas viņus varētu interesēt. Šāda atlase tiek veikta automātiski, izvērtējot Klienta darījumu vēsturi un vienu vai vairākus demogrāfiskos atribūtus (piemēram, vecumu vai dzīvesvietu). Pamatojoties uz reģistra datiem, netiek veikta automātiskā lēmumu pieņemšana vai profilēšana saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR), kas Klientam varētu radīt juridiskas sekas.

Datu apstrādes principi

Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats atkarībā no mērķa un personas datiem ir:

 • Likumā noteikto pienākumu ievērošana;
 • Klienta piekrišana.

Kādi ir datu iegūšanas avoti?

Hesburger apkopo datus, ko norādījis Klients, iesniedzot Bonuskluba dalības pieteikumu, vai datus, kurus Klients ir atjauninājis Hesburger tīmekļa vietnes Bonuskluba lapā vai Hesburger aplikācijā.

Hesburger saņem informāciju par Bonuskluba kartes izmantošanu un Klienta veiktajiem pirkumiem no Hesburger restorānu pārdošanas sistēmām un Hesburger aplikācijas.

Hesburger saņem informāciju no uzņēmumiem, kas pieder tai pašai korporāciju grupai vai uzņēmēju grupai, vai no franšīzes operatoriem par darbiniekiem, kas strādā Hesburger restorānu ķēdē, lai piedāvātu darbiniekiem priekšrocības. 

Kāda veida dati tiek apstrādāti?

Klienta personas dati un kontaktinformācija

Tie ietver Klienta vārdu un uzvārdu, ielas adresi, pasta indeksu, dzīvesvietu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzimšanas datumu, Bonuskluba biedra numuru, informāciju par jebkuru paralēlo dalību Bonuskluba kontā, kā arī Bonuskluba biedra, kas jaunāks par 15 gadiem (nepilngadīgs), vecāka vai aizbildņa vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, kā arī šī vecāka vai aizbildņa piekrišanu nepilngadīgās personas datu apstrādei. Ikviena Hesburger tīmekļa vietnē reģistrētā Klienta lietotāja ID un parole tiek saglabāti reģistrā kopā ar informāciju par jebkuru Klienta piekrišanu saņemt tiešā mārketinga paziņojumus pa e-pastu, uz pastu vai mobilo tālruni. Lai darbinieki varētu saņemt priekšrocības, kādas tiem pienākas, reģistrā tiek saglabāti dati, kas norāda, vai Klients ir Hesburger ķēdes darbinieks. 

Darījumu informācija

Informācija par pirkumiem, kas dod tiesības Klientam saņemt bonusa punktus, neizmantotajiem bonusa punktiem, Klienta Bonuskluba līmeni un datumu, kad līmenis iegūts.

Ar Hesburger aplikāciju saistītā informācija

Informācija par reģistrēšanos Hesburger aplikācijā un ar aplikācijas izmantošanu saistītā informācija (piemēram, aplikācijas reģistrēšanas datums un laiks, maksājuma kartes pievienošanas un dzēšanas laiks, Klienta tālruņa sniegtā informācija par ierīci, ierīces ID un IP adrese) tiek saglabāta reģistrā. Lielākā daļa no informācijas, kas ir saistīta ar aplikācijas izmantošanu, tiek uzglabāta tikai īslaicīgi. 

Atsevišķa aplikācijas satura izmantošanai ir nepieciešama Klienta atrašanās vietas datu apstrāde. Hesburger Klienta atrašanās vietas datus var apstrādāt tādā apmērā, kādā tas nepieciešams pakalpojuma sniegšanai. Pēc atrašanās vietas datu izmantošanas tie tiek dzēsti un netiek nodoti trešajām personām. Atrašanās vietas datu izmantošanu var ieslēgt un izslēgt.

Attiecībā uz Hesburger dāvanu, proti, dāvanu karti, kuru var nosūtīt, izmantojot aplikāciju, tiek reģistrēts arī dāvanas saņēmēja tālruņa numurs un jebkurš attēla materiāls, kas saglabāts kā dāvanu kartes fona attēls.

Kas var piekļūt Klienta datiem?

Personas dati tiek nodoti tālāk norādītajām personām, ciktāl tas vajadzīgs mūsu pakalpojumu sniegšanai:

1) Personas, kuras pieder Hesburger uzņēmumu grupai:

 • AS Hesburger, RigaBurger SIA, Hes-Pro Vilnius: mārketinga vajadzībām. Šie uzņēmumi Baltijas valstīs nodrošina attiecīgajai valstij raksturīgās mārketinga aktivitātes;
 • Salmela-Yhtiöt Oy: Bonuskluba tehniskās uzturēšanas un administratīvo pakalpojumu nodrošināšanas, kā arī Hesburger aplikācijas uzturēšanas un izstrādes mērķim;
 • AS Hesburger:  uzturēšanas un administratīvo pakalpojumu sniegšanas mērķim;
 • Hesburger restorānu uzņēmumi (franšīzes ņēmēji) Bonuskluba darbības uzturēšanai, piemēram, Bonuskluba pirkumu, klientu apkalpošanas nodrošināšanai un atbilžu sniegšanai uz klientu atsauksmēm.

2) Trešās personas:

 • uzņēmumi, kas sniedz IT pakalpojumus;
 • uzņēmumi, kas nodrošina mārketinga pakalpojumus, piemēram, mārketinga kampaņu īstenošanai paredzētu paziņojumu nosūtīšana Klientiem pa e-pastu vai izmantojot citus digitālos kanālus;
 • Hesburger restorānu uzņēmumi (franšīzes ņēmēji), kas nepieder Hesburger uzņēmumu grupai: Bonuskluba darbības uzturēšanai, piemēram, Bonuskluba pirkumu, klientu apkalpošanas nodrošināšanai un atbilžu sniegšanai uz klientu atsauksmēm;
 • Stripe Payments Europe Limited, kas ir reģistrēts Īrijā, informācijas vākšanai par Klienta kredītkarti ar nolūku pārvaldīt Hesburger aplikācijā veiktos maksājuma darījumus. Papildinformāciju par Stripe apstrādāto datu privātumu varat apskatīt Stripe privātuma politikā (stripe.com/fi/privacy);
 • valsts iestādes, piemēram, tiesībaizsardzības iestādes: datu pieprasījuma mērķiem saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem;
 • apdrošināšanas sabiedrības: prasījumu par bojājumu atlīdzību apstrādes mērķim.

Hesburger restorānu uzņēmumu pilnos nosaukumus un atrašanās vietas var atrast Hesburger tīmekļa vietnē.

Datu pārsūtīšana ārpus Eiropas Savienības un datu nodošanas aizsardzības pasākumi

Tā kā personas datu apstrādē Hesburger izmanto apakšuzņēmējus, dati tiek apstrādāti arī ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ). Gadījumos, kad darbinieku dati tiek pārsūtīti ārpus ES vai EEZ, mēs nodrošinām atbilstīgu datu aizsardzību, piemēram, vienojoties par likumā paredzētajiem datu aizsardzības pasākumiem saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem, piemēram, līguma standartklauzulu līdzekļu piemērošanu, ko apstiprinājusi Eiropas Komisija.

Datu drošība

Hesburger veic tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nesankcionētu piekļuvi, pārsūtīšanu, dzēšanu vai citu apstrādi, kas var apdraudēt informācijas drošību. Reģistrs tiek uzturēts elektroniskā veidā. Reģistra izmantošanu, datu izmainīšanu un apstrādi var veikt, izmantojot tikai daudzpakāpju lietotāja identifikāciju, kas tiek veikta ar šifrētu aplikāciju. Reģistru drīkst izmantot tikai tās personas, kurām ir uzticēts veikt sistēmas uzturēšanu un pārvaldību. Reģistra dati ir aizsargāti pret piekļuvi no ārpuses, un tā izmantošana tiek uzraudzīta.

Cik ilgi mēs uzglabājam Klienta datus?

Personas dati tiek uzglabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams. Parasti informācija tiek uzglabāta tik ilgi, kamēr Klients ir Bonuskluba biedrs. Dati tiek dzēsti viena mēneša laikā pēc Klienta dalības izbeigšanas, izņemot datus, kurus saskaņā ar likumu uzņēmumam Hesburger ir jāuzglabā ilgāku laiku.

Ja Bonuskluba konts netiek izmantots divus gadus, Klienta dalība tiek izbeigta, un personas dati, kas saistīti ar dalību, tiek dzēsti.

Attiecībā uz Hesburger dāvanu, proti, dāvanu karti, dāvanas saņēmēja tālruņa numurs tiek dzēsts, ja saņēmējs nav un nekļūs par Bonuskluba biedru, kas ir Hesburger dāvanas izpirkšanas nosacījums.

Personas datu kopīga pārziņa ar Facebook

Ja Hesburger uztur sociālo tīklu lapas tīmekļa vietnē Facebook, tad Hesburger un Facebook Ireland Limited ir kopīgie Hesburger lapu lietotāju datu kontrolieri. Facebook apstrādā personas datus saskaņā ar savu privātuma politiku, kas pieejama tīmekļa vietnē www.facebook.com/privacy/. Facebook galvenokārt atbild par datu aizsardzības tiesību aktu ievērošanu, kā arī par datu drošības un tā pakalpojumos reģistrēto personu tiesību ievērošanu. Hesburger apstrādā datus, pamatojoties uz likumīgām interesēm.

Ar Facebook starpniecību Hesburger iegūst piekļuvi reģistrēta Facebook lietotāja publiskajiem datiem, piemēram, datiem par lietotāja vārdu un profila attēlu. Mēs apstrādājam šos datus tikai mūsu pašu vajadzībām, piemēram, lai informētu Jūs par jauniem produktiem un pakalpojumiem, kā arī mārketinga vajadzībām, lai saņemtu klientu atsauksmes, iegādātos reklāmas no Facebook un mērītu reklāmu sasniedzamību.

Klienta tiesības

Klients var izmantot tālāk norādītās tiesības, sazinoties ar Hesburger pa pastu vai e-pastu.

Piekļuves tiesības

Klientam ir tiesības pārbaudīt savus datus Bonuskluba reģistrā. Lai to izdarītu, Klients var pieslēgties Bonuskluba tīmekļa vietnē vai Hesburger aplikācijā.

Tiesības pieprasīt kļūdas labošanu

Klientam ir tiesības pieprasīt nepareizu vai nepilnīgu datu labošanu. Klients var labot nepareizus vai nepilnīgus datus, pieslēdzoties Bonuskluba tīmekļa vietnē vai Hesburger aplikācijā. Ja tīmekļa vietnē vai aplikācijā kļūdu nevar izlabot, Klientam ir jāsazinās ar Hesburger.

Tiesības dzēst datus

Klients ir tiesīgs pieprasīt, lai viņa vai viņas personas dati tiktu dzēsti no Bonuskluba reģistra („tiesības tikt aizmirstam”). Tomēr, ja Klients vēlas turpināt dalību Bonusklubā, ne visus datus var dzēst. Pēc Klienta pieprasījuma Hesburger ir jādara viss iespējamais, lai dati tiktu nekavējoties dzēsti, izņemot gadījumus, kad pastāv juridiska rakstura iemesli, kas liedz šādu datu dzēšanu.

Tiesības ierobežot un iebilst pret datu apstrādi

Klientam ir tiesības ierobežot un celt iebildumus pret viņa vai viņas personas datu apstrādi. Kad Klients ir iesniedzis pieprasījumu, Hesburger vairs nevar apstrādāt Klienta personas datus, ja vien nepastāv juridiska rakstura iemesls šādai apstrādei. Personas datu apstrādes ierobežošana var ierobežot vai liegt Klientam piekļuvi Bonuskluba pakalpojumiem. 

Klientam jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret jebkuru tiešo mārketingu, kas saistīts ar Bonusklubu, tostarp profilēšanu tiešā mārketinga mērķiem. Klients var izmainīt tiešā mārketinga iestatījumus, pieslēdzoties Bonuskluba tīmekļa vietnē vai Hesburger aplikācijā. Tāpat Klientam ir iespēja atsaukt ar Bonuskluba mārketingu saistīto e-pasta ziņojumu abonēšanu.

Tiesības pārsūtīt datus no vienas sistēmas uz otru

Klients ir tiesīgs saņemt savus personas datus strukturētā un vispārpieņemtā veidā, lai tas varētu nodot datus cita personas datu reģistra kontrolierim.

Tiesības iesniegt sūdzību

Ja uzskatāt, ka Jūsu privātums ir ticis pārkāpts, Jūs varat iesniegt sūdzību attiecīgajā ES dalībvalstī, kurā dzīvojat. Sīkāka informācija par valstu datu aizsardzības iestādēm atrodama šeit:

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/itemdetail.cfm?item_id=612080

Kas ir Jūsu personas datu kontrolieris, un kur Jūs ar to varat sazināties?

Burger-In Oy
Reģistrācijas Nr.: FI20319676
Linnankatu 34
20100 Turku
bonusklubi@hesburger.fi

Versija atjaunināta 2022. gada 18.augusts