Dāvanu kartes lietošanas noteikumi

„Hesburger” dāvanu karte (turpmāk — dāvanu karte) ir dāvanu karte, ko klientiem izsniedz uzņēmums SIA Rigaburger (turpmāk — „Hesburger”) (uzņēmuma reģistrācijas numurs 40003666476, adrese Šķūņu iela 3, LV 1050, Rīga). Tālāk minētie lietošanas noteikumi attiecas uz kartes izmantošanu. Dāvanu karte netiek personalizēta. Izmantojot dāvanu karti, Klients piekrīt šiem lietošanas noteikumiem.

Ar dāvanu karti var maksāt, iepērkoties visos „Hesburger” restorānos Somijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Dāvanu kartē ieskaitīto kopējo summu var izmantot vienam vai vairākiem pirkumiem. Ja Klients veic pirkumu, kas pārsniedz dāvanu kartē ieskaitītās summas vērtību, Klients apmaksā dāvanu kartes kopējās summas un pirkuma summas starpību „Hesburger” restorānā. Klients var pārbaudīt dāvanu kartes atlikušo summu „Hesburger” restorānos Somijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. 

Dāvanu karti Klients var iegādāties „Hesburger” restorānos Somijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.  Restorānos kartes iegādes brīdī Klients var ieskaitīt dāvanu kartē vēlamo summu eiro valūtā. Tāpat Klients var pasūtīt dāvanu karti „Hesburger” interneta veikalā, dodoties uz vietni www.hesburger.fi. Interneta veikals nosūta dāvanu karti uz norādīto pasta adresi (tikai Somijā). Plašāku informāciju par dāvanu kartes pasūtīšanas ierobežojumiem lūdzam skatīt interneta veikala lietošanas noteikumos. Atsevišķa samaksa par dāvanu kartes izmantošanu nav jāveic.

Uzņēmums „Hesburger” var izsniegt dāvanu kartes saviem klientiem gan dāvanu, gan arī konkursa balvu veidā.

Dāvanu kartes tiek aktivizētas ar kartes iegādes brīdi vai veicot citu darījumu. Dāvanu karte ir derīga 24 mēnešus no aktivēšanas dienas. Klients nav tiesīgs pieprasīt naudas atmaksu no „Hesburger”, ja dāvanu karte netiek izmantota līdz noteiktajam derīguma termiņam. Dāvanu kartes, kuru kopējā summa tika pilnībā izmantota vai kuru derīguma termiņš ir beidzies, Klients atgriež uzņēmumam „Hesburger”.

Dāvanu kartē atlikusī summa Klientam netiek atmaksāta. Uzņēmums „Hesburger” neuzņemas atbildību par dāvanu kartes nozaudēšanu, sabojāšanu vai zādzību un neizsniedz jaunu dāvanu karti. Uzņēmums „Hesburger” patur tiesības anulēt dāvanu karti, ja tam ir pamats uzskatīt, ka karte tikusi izmantota neatbilstošiem mērķiem.