HESBURGER DARBĀ PIEŅEMŠANAS REĢISTRA PRIVĀTUMA POLITIKA

Šajā privātuma politikā mēs izskaidrojam, kā Hesburger savāc, apstrādā, pārsūta un aizsargā savu darba pieteikumu iesniedzēju (turpmāk tekstā — „pieteikuma iesniedzējs”) personas datus. Personas dati ir dati, uz kuru pamata var identificēt pieteikuma iesniedzēju, piemēram, viņa vārdu un uzvārdu vai tālruņa numuru.

Turpmāk tekstā Hesburger atsaucas uz Burger-In Ltd, AS Hesburger un citiem Hesburger grupai piederošiem darba devēju uzņēmumiem, kas ir kopīgie personas datu kontrolieri. Šīs privātuma politikas beigās norādīts visu kopīgo kontrolieru saraksts.

Kāpēc mēs veicam personas datu apstrādi?

Reģistrs tiek izmantots pieteikumu iesniedzēju darbā pieņemšanai un darba attiecību veidošanai. Personas dati tiek apstrādāti, izvērtējot pieteikuma iesniedzēju piemērotību un pieņemot darbā uzņēmuma Hesburger brīvajās darbavietās. Pieteikuma iesniedzēja datu apstrādes priekšnoteikums ir pieteikuma iesniedzēja piekrišanas apstiprināšana Hesburger izmantotajā darbā pieņemšanas portālā. Ja Hesburger saņem darba pieteikumu pa pastu vai pa e-pastu, kas ir publiska adrese, datu apstrādes priekšnoteikums ir Hesburger likumīgās intereses. Nepieciešamības gadījumā pieteikumu dati, kas saņemti pa pastu vai e-pastu, tiks apstrādāti pēc tādas pašas procedūras, kāda tiek izmantota darba pieteikumiem, kas iesniegti, izmantojot darbā pieņemšanas portālu. Uzņēmums Hesburger vienmēr iesaka iesniegt darba pieteikumus, pirmkārt un galvenokārt, izmantojot darbā pieņemšanas portālu.

Kādus datus mēs ievācam un kādi ir datu avoti?

Darbā pieņemšanas reģistrā tiek ievākti šādi personas dati: pieteikuma iesniedzēja vārds un uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, valsts piederība, dzimšanas datums, dzimums, informācija par pieteikuma iesniedzēja iepriekšējo darba vietu uzņēmumā Hesburger (ja tāda ir) un/vai ēdināšanas pakalpojumu nozarē, informācija par iepriekšējo darba pieredzi, informācija par izglītību, atsauksmes, valodu prasmes, sanitārā pase, autovadītāja apliecība, vispārēja informācija par darba iespējām (tostarp darba attiecību veidu un nodarbinātības periodu), informācija par veselības faktoriem, kas var ietekmēt darba spējas, un cita informācija, kas norādīta pieteikuma iesniedzēja darba pieteikumā.

Darbā pieņemšanas reģistrs satur informāciju, kas norādīta pieteikuma iesniedzēja darba pieteikumā, kas iesniegtsuzņēmumā Hesburger un iegūts darba intervijas posmā. Hesburger ir tiesīgs pārbaudīt pieteikuma iesniedzēja kredītvēsturi un sazināties ar pieteikuma atsauksmēs norādītajām personām vai iestādēm ar pieteikuma iesniedzēja piekrišanu.

Kurš apstrādā personas datus?

Uzņēmumā Hesburger personas datus apstrādā personāls, kura amata aprakstos ietilpst darba pieteikumu izvērtēšana un darba interviju nodrošināšana. Šie cilvēki ir Hesburger personāla nodaļas darbinieki un darbā pieņemšanas uzraudzītāji ikvienā uzņēmuma atrašanās vietā. Personas datus ierobežotā apjomā var apstrādāt personāls, kura amata aprakstos ietilpst Hesburger darbā pieņemšanas portāla tehniskā uzturēšana un izstrāde.

Dati tiek nodoti tālāk minētajām personām ārpus Hesburger:

  • Hesburger franšīzes operatoriem, kuri saņem visus darba pieteikumus, kas iesniegti attiecīgajās franšīzes restorānu vietās. Hesburger franšīzes operatoru pilns vārds, uzvārds un kontaktinformācija pieejama Hesburger tīmekļa vietnē atbilstoši konkrētās atrašanās vietas informācijai. Skaidrības labad jānorāda, ka darba pieteikumi S-grupas Hesburger restorānos Somijā ir iesniedzami, izmantojot S-grupas darbā pieņemšanas portālu. Šādos gadījumos Hesburger neapstrādās pieteikumu iesniedzēju personas datus;
  • IT pakalpojumu sniedzēji, kas ir atbildīgi par programmatūras, kas tiek izmantota darba pieteikumu apstrādē, tehnisko uzturēšanu un izstrādi;
  • Personāla atlases pakalpojumu sniedzēji, kas atbild par savas personāla atlases platformas tehnisko izpildi;
  • uzņēmumi, kas sniedz Hesburger finanšu pārvaldības ārpakalpojumus.

Personas dati netiek pārsūtīti ārpus ES vai EEZ.

Hesburger nodrošina datu aizsardzību?

Lai novērstu personas datu neatļautu izmantošanu, pārsūtīšanu, dzēšanu vai citu apstrādi, kas var apdraudēt datu aizsardzību, Hesburger izmanto tehniskos un organizatoriskos līdzekļus. Reģistrs tiek uzturēts elektroniskā veidā. Reģistra izmantošanu, datu izmainīšanu un apstrādi veic, izmantojot tikai daudzpakāpju lietotāja identifikāciju, kas tiek veikta ar šifrētu aplikāciju. Reģistru drīkst izmantot tikai tās personas, kurām ir uzticēts veikt sistēmas uzturēšanu un pārvaldību. Reģistra dati ir aizsargāti pret piekļuvi no ārpuses, un tā izmantošana tiek uzraudzīta.

Cik ilgi dati tiek glabāti?

Reģistrā glabātie dati tiek dzēsti trīs (3) vai sešus (6) mēnešus sākot ar pieteikuma iesniegšanas datumu, ko darbā pieņemšanas portāla pieteikumā norādījis pieteikuma iesniedzējs. Pieteikumi darbam vasaras sezonā tiek glabāti līdz vasaras sezonas beigām, bet ne ilgāk kā sešus (6) mēnešus.

Dati ir uzglabājami ilgāku laiku, ja Hesburger ir pieņēmis darbā pieteikuma iesniedzēju, vai tam ir kāds cits juridiska rakstura iemesls.

Pieteikuma iesniedzēja tiesības

Pieteikuma iesniedzējs var izmantot tālāk minētās tiesības, sazinoties ar Hesburger pa pastu vai e-pastu. Lai izmantotu šīs tiesības, Hesburger ir jābūt iespējai atbilstoši pārbaudīt personas, kura iesniedz informācijas pieprasījumu, identitāti.

Piekļuves tiesības

Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības pārbaudīt savus datus reģistrā.

Tiesības pieprasīt nepareizu vai nepilnīgu datu labošanu

Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības pieprasīt nepareizu vai nepilnīgu datu labošanu.

Tiesības dzēst datus

Pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs pieprasīt, lai viņa vai viņas personas dati tiktu dzēsti no reģistra („tiesības tikt aizmirstam”). Pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma Hesburger ir jādara viss iespējamais, lai dati tiktu nekavējoties dzēsti, izņemot gadījumus, kad pastāv juridiska rakstura iemesli, kas liedz šādu datu dzēšanu. 

Pieteikuma iesniedzējs jebkurā laikā var atsaukt savu piekrišanu apstrādāt personas datus, kas nozīmē, ka Hesburger vairs neapstrādās pieteikuma iesniedzēja personas datus. 

Tiesības ierobežot un iebilst pret datu apstrādi

Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības ierobežot un celt iebildumus pret viņa vai viņas personas datu apstrādi. Kad pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis pieprasījumu, Hesburger vairs nevar apstrādāt klienta personas datus, ja vien nepastāv juridiska rakstura iemesls šādai apstrādei.

Tiesības pārsūtīt datus no vienas sistēmas uz otru

Pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs saņemt savus personas datus strukturētā un vispārpieņemtā veidā, lai tas varētu nodot datus cita personas datu reģistra kontrolierim.

Tiesības iesniegt sūdzību

Pieteikuma iesniedzējs var iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi kompetentā iestādē savas dzīvesvietas valstī. Sīkāka informācija par valstu datu aizsardzības iestādēm atrodama šeit:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=50061

Kas ir Jūsu personas datu kontrolieris, un kur Jūs ar to varat sazināties?

Pieprasījumus var iesniegt pa pastu vai e-pastu:
Burger-In Ltd.
Linnankatu 34
20100 Turku, Somija
privacy@hesburger.fi

Turpmāk norādītie uzņēmumi ir šajā privātuma politikā iekļautie kopīgie kontrolieri: 

Somija

Burger-In Oy
Clewer Technology Oy
Gurulogic Microsystems Oy
Hakaniemen Burger Oy
Helsingin Fastburger Oy
Helsingin Seudun Restahenkilöstö Oy
Hescluster Oy
Hesdiligent Oy
Hese-extra Oy
Hesehelp Oy
Hesepalvelut Oy
Hesestaff Oy
Heseväki Oy
Hesgroup Oy
Hesmakers Oy
Hespersonnel Oy
Hes-Pro Oy
Hesrent Oy
Hestroop Oy
Hesworkers Oy
Jaanatiina Oy
JHS Personnel Oy
JWS Burger AB
Kaakkurin Burger Oy
Kokkolan Keskus-Burger Oy
KS Burgerhenkilöstö Oy
KS Workers Oy
Lempäälän Burgerpark Oy
MS Kiinteistöpalvelu Oy
Oy Hotelli Marina Ab
Pastaexpress Oy
Plaza-Burger Oy
PM Henkilöstö Oy
Rai-Burger Oy
Rautatientorin Burger Oy
Res-Staff Oy
Restaburger Oy
Restaflow Oy
Restahenkilöstö Oy
Restapower Oy
Restaworkers Oy
Salmela-Yhtiöt Oy
Savon Burger Oy
Suomen Burgerserve Oy
Suomen Burger-Staff Oy
Suomen Restapeople Oy
Tampereen Restahenkilöstö Oy
Tapiolan Burger Oy
Turun Restahenkilöstövuokraus Oy
Turun Restapersonnel Oy

Igaunija

Anneburks OÜ
Binburks OÜ
Capsburks OÜ
Haapsburks OÜ
Hesburger AS
Hesemajad OÜ
Jakato OÜ
Kaldaburks OÜ
Karrburks OÜ
Keilaburks OÜ
Kohtlaburks OÜ
Laiburks OÜ
Logiburks OÜ
Lootsi Hese OÜ
Lôunaburks OÜ
Maarburks OÜ
Narvaburger OÜ
Pikkburks OÜ
Pirburks OÜ
Raeburks OÜ
Rapburks OÜ
Saareburger OÜ
Soobburks OÜ
Tallaag OÜ
Talmust OÜ
Tarkald D OÜ
Tarkesk OÜ
Tartuburks OÜ
Viimsburks OÜ
Vilburks OÜ
Vipburger OÜ
Vôrburks OÜ
Ôisbuks OÜ

Latvija

Parkburger SIA
Rigaburger SIA

Lietuva

„Hes-Pro Vilnius“
UAB „Litpark“

Bulgārija

Bulgarian Burger EOOD
River Burger EOOD
Bulgarian Burger Cinemas EOOD
Varburger EOOD
Velburger EOOD
Haskburger EOOD
Mall Burger EOOD
B Burger EOOD