Hesburger tiešsaistes pakalpojumu lietošanas noteikumi

Vispārīgie noteikumi

Šie lietošanas noteikumi attiecas uz uzņēmumam Burger-In Ltd. un tā filiālēm (turpmāk tekstā — „Hesburger”) piederošajām tīmekļa vietnēm un šajās vietnēs esošo tiešsaistes saturu (turpmāk kopā saukti — „Pakalpojums”). Šī pakalpojuma mērķis ir sniegt klientam informāciju par Hesburger produktiem un pakalpojumiem.

Izmantojot tiešsaistes pakalpojumu, lietotājs piekrīt šiem lietošanas noteikumiem.

Personas datu apstrāde

Hesburger apstrādā un vāc klientu personas datus ar mērķi sniegt pakalpojumus, kā arī uzturēt un attīstīt attiecības ar klientiem. Lai iegūtu plašāku informāciju par personas datu apstrādi, lietotājs var izlasīt Hesburger klientu reģistra privātuma politiku.

Pakalpojuma intelektuālā īpašuma tiesības un autortiesības

Pakalpojums un tā saturs, tostarp preču zīmes, firmu nosaukumi, produktu informācija un attēli, ir Hesburger un/vai tā partneru īpašums, kas ir aizsargāts saskaņā ar Autortiesību likumu un starptautiskajiem līgumiem par intelektuālā īpašuma tiesībām. Visas tiesības uz pakalpojumu un tā saturu ir paturētas, ja vien šīs tiesības nav atsevišķi piešķirtas šajos lietošanas noteikumos vai citur pakalpojumā.

Pakalpojumu ir atļauts izmantot tikai personīgiem, nekomerciāliem nolūkiem. Materiālus var skatīt, pārlūkot un saglabāt galīgajā ierīcē, kā arī izdrukāt personīgai lietošanai. Pakalpojumā ietvertos materiālus, tostarp arī daļēji, ir aizliegts kopēt, uzglabāt citā veidā, aizņemties, pārsūtīt un izmantot citā veidā bez skaidras rakstiskas Hesburger piekrišanas.

Preses paziņojumus, kas publicējami tiešsaistes pakalpojumā, var izmantot publisko sakaru tīklos ar nosacījumu, ka informācijas avots netiek minēts.

Hesburger atbildība 

Hesburger nav atbildīgs par jebkādām izmaksām, zaudējumiem vai citu iespējamo kaitējumu, ko varētu būt radījusi pakalpojuma izmantošana vai tajā sniegtā informācija.

Hesburger negarantē pakalpojuma pieejamību, kā arī nepārtrauktu un nevainojamu funkcionēšanu. Ja vien obligātie tiesību akti neparedz citādi, Hesburger nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pakalpojuma lietošanas vai aizkavēšanās dēļ.

Trešo pušu pakalpojumi

Pakalpojumā var būt ietvertas saites uz tīmekļa vietnēm, kas pieder vai kuras pārvalda trešās personas. Hesburger neatbild par šādu trešo personu tīmekļa vietņu funkcionēšanu, saturu un citām īpašībām. Apmeklējot šādas tīmekļa vietnes, pirms to lietošanas lietotājam ir jāapstiprina tajās paredzētie lietošanas noteikumi.

Sīkdatnes

Hesburger savā pakalpojumā izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes ir teksta dati, kas pārlūkā tiek saglabāti pakalpojuma izmantošanas laikā. Sīkdatnes ļauj, piemēram, uzraudzīt pakalpojuma lietotāju skaitu un apkopot datus par to, kā un kad tika izmantots pakalpojums. Hesburger var izmantot saglabātos datus, lai padarītu pakalpojumu interesantāku un lietotājam ērtāku.

Pārlūkprogrammas iestatījumos lietotājs var atspējot sīkdatņu izmantošanu. Lai iegūtu plašāku informāciju par pārlūkprogrammas lietošanas norādījumiem, sazinieties ar pārlūka pakalpojumu sniedzēju. Hesburger iesaka pakalpojumā izmantot sīkdatnes, lai nodrošinātu optimālas lietošanas ērtības. 

Grozījumi

Hesburger pēc saviem ieskatiem var pilnībā vai daļēji mainīt, atjaunināt, atcelt vai dzēst pakalpojumu, tā saturu vai tā daļas bez atsevišķa brīdinājuma.