HESBURGER APLIKĀCIJA — LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Atjaunināts 2023. gada 30. martā

1. Vispārīgie noteikumi

Hesburger aplikācija (turpmāk tekstā — „aplikācija”) pieder un tās lietošanu nodrošina uzņēmums Burger-In Oy (turpmāk tekstā — „Hesburger”), reģistrācijas Nr. 2031967-6, adrese: Linnankatu 34, 20100 Turku, Somija. Uzņēmums Burger-In Oy arī nodrošina Hesburger Bonusklubu, kam Hesburger tīmekļa vietnē ir pieejami savi atsevišķi noteikumi un nosacījumi.

Klients (turpmāk tekstā — „klients”) var izmantot aplikāciju, lai aplūkotu un iegādātos dažādus Hesburger produktus (turpmāk tekstā — „produkti”) saskaņā ar lietošanas noteikumiem un nosacījumiem. Hesburger produktu pārdevējs ir vietējais Hesburger restorānu ķēdes uzņēmums, kurā klients veic pirkumu (turpmāk tekstā — „Hesburger restorāni”). Informācija par Hesburger restorāniem, kā arī to kontaktinformācija ir pieejama aplikācijas sadaļā „Hesburger restorāni”.

Šie lietošanas noteikumi un nosacījumi ir piemērojami aplikācijai un tās noteiktajam saturam. Izmantojot aplikāciju, klients piekrīt šiem noteikumiem un nosacījumiem, un klientam ir pienākums ievērot gan šos noteikumus un nosacījumus, gan jebkādus aplikācijā atsevišķi publicētus norādījumus. Šie noteikumi un nosacījumi ir saistoši arī Hesburger restorāniem.

Hesburger saglabās šo noteikumu un nosacījumu tekstu, un šo noteikumu un nosacījumu teksts klientiem būs pieejams aplikācijā. Tomēr mēs mudinām klientus saglabāt vai izdrukāt šos noteikumus un nosacījumus vēlākai atsaucei.

Lietošanas noteikumi un nosacījumi ir pieejami somu, zviedru, angļu, igauņu, latviešu, lietuviešu un krievu valodā.

2. Hesburger aplikācija

Aplikācija ir mobilais pakalpojums, kas ir izstrādāts Hesburger un/vai Hesburger restorānu klientu vajadzībām. Aplikāciju ir iespējams lietot pamata konfigurācijā bez reģistrācijas vai Bonuskluba līmenī, kļūstot par reģistrētu lietotāju.

Pamata līmenis nereģistrētie lietotāji. Lai lejupielādētu un lietotu aplikāciju, klientam nav jāreģistrējas. Pamata līmenī klienti saņem informāciju par produktiem, vietām, pakalpojumiem, akcijām un īpašiem piedāvājumiem. Pamata līmenī klienti nevar veikt priekšapmaksas pasūtījumus vai krāt bonusus.

Bonuskluba līmenis reģistrētie klienti ar pieteikšanās informāciju. Lai reģistrētos aplikācijā, ir nepieciešams pastāvošs Bonuskluba konts vai dalība Hesburger Bonusklubā. Klienti var iepazīties ar Hesburger Bonuskluba noteikumiem un nosacījumiem, kā arī ar periodiskajām Bonuskluba priekšrocībām vietējā Hesburger tīmekļa vietnē.

Aplikācija pati par sevi ir elektroniska Bonuskarte, ko klients uzrāda Hesburger restorānos, veicot pirkumu. Reģistrētie aplikācijas lietotāji var izmantot aplikāciju, lai veiktu priekšapmaksas pasūtījumus norādītajos Hesburger restorānos un saņemtu savus pasūtījumus noteiktā laikā. Aplikācijā klients var iegūt informāciju, piemēram, par dalību Bonusklubā, Bonuskluba priekšrocībām, vispārīgajiem īpašajiem piedāvājumiem un akcijām. Tāpat klients var izmantot aplikāciju, lai sekotu līdzi savai Bonuskluba bilancei.

Lai nodrošinātu pareizu aplikācijas darbību, klientam jāizmanto jaunākā aplikācijas versija.

3. Produktu klāsts un cenas

Aplikācijā norādītais produktu klāsts ir tāds pats kā Hesburger standarta produktu klāsts, izņemot Hesburgerrestorāniem specifiskos produktus un cenas. Katram restorānam var būt atšķirīgs produktu klāsts un cenas. Ne visi produkti ir pieejami visos Hesburger restorānos. Visas cenas ir norādītas ar ietvertu PVN un citiem piemērojamajiem nodokļiem un nodevām.

Dažos gadījumos Hesburger restorānos produktu cenas var atšķirties no aplikācijā norādītajām cenām. Šādā gadījumā klientam ir tiesības iegādāties produktu par zemāko cenu, ja vien zemākā cena nav norādīta acīmredzami kļūdaini. Šādā gadījumā klientam, kas veicis priekšapmaksas pasūtījumu, kā aprakstīts tālāk 4.2. punktā, ir tiesības atsaukt pasūtījumu un saņemt atpakaļ samaksāto summu.

4. Pasūtījuma veikšana

4.1. Pirkuma saraksta izveide

Visi aplikācijas lietotāji (tostarp pamata līmenī) var paātrināt pasūtījuma veikšanu noteiktos Hesburger restorānos, vispirms aplikācijā izveidojot pirkuma sarakstu un pēc tam uzrādot šī saraksta kodu pie kases Hesburger restorānā (turpmāk tekstā — „pirkuma saraksta izveide). Par pirkuma sarakstā iekļautajiem produktiem jāsamaksā Hesburger restorāna kasē, un tikai pēc tam produkti tiks izgatavoti saskaņā ar klienta pasūtījumu. Pirkuma saraksta izveidei nav nepieciešams reģistrēties aplikācijā.

4.2. Priekšapmaksas pasūtījums

Reģistrēts lietotājs var izmantot aplikāciju, lai izveidotu un apmaksātu pasūtījumu, kā rezultātā pasūtījums tiks sagatavots saņemšanai pie kases vai automašīnu apkalpošanas lodziņa norādītajos Hesburger restorānos. Pasūtījuma gadījumā pirms tā saņemšanas rēķinam ir jābūt apmaksātam. Ne visos Hesburger restorānos ir iespējams veikt priekšapmaksas pasūtījumus. Aplikācijā ir dots to restorānu saraksts, kuros ir iespējams veikt priekšapmaksas pasūtījumus (turpmāk tekstā — „restorāns, kurā var veikt pasūtījumu). Laiks, kurā tiek veikts pasūtījums, kas minēts tālāk tekstā, ir attiecināms uz laiku, kad klients apstiprina un apmaksā pasūtījumu, izmantojot aplikāciju.

Klients var saņemt pasūtījumu atsevišķi norādītajā saņemšanas punktā (turpmāk tekstā — „saņemšanas punkts”), pie automašīnu apkalpošanas lodziņa vai priekšapmaksas–līdzņemšanas pasūtījumu saņemšanas punktā, ja tāds tiek izmantots attiecīgajā restorānā. Lai pasūtījumu saņemtu ātri un netraucēti, Hesburger iesaka izvēlēties saņemšanas punktu vai priekšapmaksas–līdzņemšanas pasūtījumu saņemšanas punktu. Klients var saņemt pasūtījumu saņemšanas punktā vai priekšapmaksas–līdzņemšanas pasūtījumu saņemšanas punktā, nestāvot rindā pie kases.

Aplikācijā veiktie pasūtījumi ir saistoši klientam pret attiecīgo Hesburger restorānu. Pasūtījumam tiek piešķirts piecu ciparu kods, kas atbilst aplikācijas pasūtījumu izsekošanas lapā redzamajam QR kodam (turpmāk tekstā — „QR kods”). Uzrādot QR kodu, klients ir tiesīgs saņemt pasūtījumu. Klients var nodot QR kodu citai personai, un šādā gadījumā šī persona var saņemt pasūtījumu klienta vietā.

Aplikācijā klients izvēlas pasūtījuma saņemšanas laiku. Aplikācijā automātiski tiek parādīti iespējamie saņemšanas laiki. Pieejamais pasūtījuma saņemšanas laiks var būt tūlītējs, un šādā gadījumā pasūtījuma gatavošana restorānā, kurā var veikt pasūtījumu, tiks sākta pēc iespējas ātrāk. Pasūtījums, kura saņemšanas laiks ir izvēlēts kā „tūlīt”, ir jāapstiprina vismaz 30 minūtes pirms restorāna, kurā var veikt pasūtījumu, slēgšanas laika.

Vai arī klients var veikt priekšapmaksas pasūtījumu, un šādā gadījumā klients var saņemt pasūtījumu iepriekš izvēlētā laikā. Priekšapmaksas pasūtījuma saņemšanas laiks var būt arī ne ātrāk kā 15 minūtes no brīža, kad priekšapmaksas  pasūtījums ticis veikts. Priekšapmaksas pasūtījumi tiek izpildīti tikai restorāna, kurā var veikt pasūtījumu, darba laikā vai, ja restorāns ir slēgts, darba laikā nākamajā dienā. Taču priekšapmaksas  pasūtījumu nedrīkst izpildīt vēlāk kā 12 stundas pēc tā veikšanas. Vēlākais priekšapmaksas  pasūtījuma saņemšanas laiks var būt ne vēlāk kā 30 minūtes pirms restorāna, kurā var veikt pasūtījumu, darba laika beigām. Hesburger vai attiecīgais restorāns, kurā var veikt pasūtījumu, nav atbildīgs gadījumā, ja klients nokavē saņemšanas laiku.

Aplikācijā klients var sekot līdzi priekšapmaksas  pasūtījuma sagatavošanas laikam. Klientam tiks nosūtīts pašpiegādes paziņojums par gatavu priekšapmaksaso pasūtījumu, ja klients aplikācijas iestatījumos būs aktivizējis pašpiegādes paziņojumus.  

Hesburger restorāns darīs visu iespējamo, lai sagatavotu klienta priekšapmaksas pasūtījumu līdz klienta norādītajam saņemšanas laikam. Klientam jāsaprot, ka ļoti noslogotos brīžos priekšapmaksas pasūtījuma sagatavošanai var būt nepieciešams vairāk laika, nekā paredzēts, un ka priekšapmaksas pasūtījums var nebūt gatavs norādītajā saņemšanas laikā. Klientam nav tiesību saņemt atlīdzību vai papildu kompensāciju par aizkavētu priekšapmaksas o pasūtījumu, ja vien obligātās tiesību normās nav noteikts citādi, ja vien obligātās tiesību normās nav noteikts citādi.

4.3. Bonusu punkti

Veicot priekšapmaksas pasūtījumu, Bonuskluba līmenī klientiem ir iespējams izmantot savu Bonuskarti un nopelnīt bonusa punktus par savu pirkumu. Izmantojot Bonuskarti, klientam ir tiesības izmantot jebkādas bonusa priekšrocības saskaņā ar Bonuskluba noteikumiem. Vienam pirkumam var izmantot tikai vienu klienta lojalitātes karti.

4.4. Pasūtījuma apmaksa

Klients var apmaksāt priekšapmaksas pasūtījumu, izmantojot Bonuskartes kontu, kredītkarti/debetkarti, citu Stripe maksājuma metodi vai Apple Pay. Īrijā reģistrētais uzņēmums Stripe Payments Europe Limited ir maksājumu pakalpojumu sniedzējs.

Stripe Payments Europe Limited
www.stripe.com/fi

Izmantojot Stripe maksājumu metodi, klients piekrīt arī Somijā paredzētajiem Stripe norēķinu sistēmas lietotāja nosacījumiem (www.stripe.com/fi/checkout/terms) un Stripe privātuma politikai (www.stripe.com/fi/privacy).

4.5. Pasūtījuma atcelšana

Ņemot vērā produktu īpašības, klients pēc priekšapmaksas pasūtījuma veikšanas nav tiesīgs no tā atteikties. Klients apzinās, ka produkti ir pārtikas produkti un dzērieni, kuri ātri bojājas un kuru derīguma termiņš ir īss, tādēļ saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem atteikuma tiesības nav piemērojamas.

4.6. Novēlota pasūtījuma saņemšana

Tiek darīts viss iespējams, lai priekšapmaksas pasūtījumu sagatavotu līdz klienta norādītajam saņemšanas laikam. Klientam pasūtītie produkti ir jāpaņem līdz norādītajam saņemšanas laikam. Klients aplikācijā var sekot līdzi tam, kad pasūtījums ir gatavs paņemšanai. Klientam tiks nosūtīts pašpiegādes paziņojums par gatavu priekšapmaksas pasūtījumu, ja klients aplikācijas iestatījumos ir aktivizējis pašpiegādes paziņojumus. Pasūtījumi restorānos, kuros var veikt pasūtījumu, tiek uzglabāti 25 minūtes no brīža, kad pasūtījums ir gatavs saņemšanai, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā līdz restorāna, kurā var veikt pasūtījumu, darba laika beigām. Ja klients nepaņem pasūtījumu šajā laikā, tas tiek utilizēts, jo produktus, lai garantētu to kvalitāti, ņemot vērā to īpašības, nevar nodot pēc izņemšanas termiņa beigām.. Ja pasūtījums nav izņemts laikā un ir ticis utilizēts, kientam nav tiesību uz naudas atmaksu vai cita veida kompensāciju.

4.7. Sūdzības par produktiem

Sūdzības par produktiem jāiesniedz uzreiz uz vietas par pasūtījumu atbildīgajā Hesburger restorānā vai restorānā, kurā var veikt pasūtījumu, vai arī jāaizpilda klientu atsauksmju veidlapa Hesburger tīmekļa vietnē. Ja sūdzība neatbilst šiem lietošanas noteikumiem un nosacījumiem, klientam ir pieejami arī piemērojamos tiesību aktos noteiktie tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

5. Intelektuālā īpašuma tiesības un autortiesības aplikācijā

Aplikācija un tās saturs, tostarp preču zīmes, firmu nosaukumi, produktu informācija un attēli, ir Hesburger un tā uzņēmumu grupas un/vai partneru īpašums, kas ir aizsargāts saskaņā ar autortiesību likumiem un starptautiskajiem līgumiem par intelektuālā īpašuma tiesībām. Visas tiesības uz aplikāciju un tās saturu ir aizsargātas.

Aplikāciju ir atļauts izmantot tikai personīgiem, nekomerciāliem nolūkiem. Materiālus var skatīt, pārlūkot un saglabāt galīgajā ierīcē, kā arī izdrukāt personīgai lietošanai. Aplikācijā ietvertos materiālus, tostarp arī daļēji, ir aizliegts kopēt, uzglabāt citā veidā, aizņemties, pārsūtīt un izmantot citā veidā bez skaidras rakstiskas Hesburgerpiekrišanas. Klients nedrīkst izmantot šo aplikāciju veidā, kas ir pretrunā šiem lietošanas noteikumiem un nosacījumiem, piemērojamiem tiesību aktiem un pienācīgai praksei.

6. Hesburger pienākumi  

Aplikācija un tās saturs klientam tiek nodrošināts „tāds, kāds tas ir”. Hesburger neatbild par jebkādām kļūdām, iztrūkstošām daļām vai citiem aplikācijas saturā konstatētiem defektiem. Hesburger negarantē aplikācijas pieejamību, kā arī nepārtrauktu un nevainojamu funkcionēšanu. Hesburger nav atbildīgs par jebkādām izmaksām, zaudējumiem (tostarp neiegūto peļņu) vai citu iespējamo kaitējumu, ko varētu būt radījusi aplikācijas izmantošana vai tajā sniegtā informācija, ja vien obligātās tiesību normās nav noteikts citādi.

7. Sīkfaili

Aplikācija izmanto sīkfailus. Sīkfails ir teksta fails, kas tiek saglabāts jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā, kad jūs izmantojat aplikāciju. Sīkfaili pilda vairākas funkcijas, piemēram, aplikācijas plūsmas apjoma uzraudzību un datu apkopošanu par to, kā un kad aplikācija tiek izmantota.

Aplikācija izmanto Google Analytics reklāmas funkcijas. Google Analytics izmanto sīkfailus, lai identificētu lietotājus un anonīmi apkopotu noklusējuma informāciju, piemēram, lietotāju dzimumu, vecumu un vispārīgās intereses. Turklāt apkopotos datus var izmantot ārpus aplikācijas, lai radītu mērķtiecīgu mārketingu (piemēram, atkārtotu individualizētu reklāmu), kas varētu jūs interesēt. Google sagatavo ziņojumus par aplikācijas lietošanu, ko Hesburger pēc tam izmanto, lai iegūtu statistiku par plūsmas apmēru un uzlabotu pakalpojumus.

Jūs varat novērst sīkfailu izmantošanu, iestatot to savas pārlūkprogrammas iestatījumos. Papildinformāciju par pārlūkprogrammai specifiskajiem norādījumiem varat iegūt no savas tīmekļa pārlūkprogrammas izstrādātāja. Lai iegūtu vislabāko iespējamo lietotāja pieredzi, Hesburger iesaka iespējot sīkfailus.

8. Trešo pušu pakalpojumi

Aplikācijā var būt ietvertas saites uz tīmekļa vietnēm, kas pieder vai kuras pārvalda trešās personas. Hesburger neatbild par šādu trešo personu tīmekļa vietņu funkcionēšanu, saturu un citām īpašībām. Apmeklējot šādas tīmekļa vietnes, pirms to lietošanas lietotājam ir jāapstiprina tajās paredzētie lietošanas noteikumi.

9. Personas datu apstrāde

Hesburger apstrādā un vāc lietotāju personas datus ar mērķi sniegt pakalpojumus, kā arī uzturēt un attīstīt attiecības ar klientiem.Bonuskluba privātuma politikā ir sīkāk aprakstīta informācija par personas datu apstrādi, kas pieejama aplikācijā un Hesburger tīmekļa vietnē.

10. Citi noteikumi un nosacījumi

Hesburger pēc saviem ieskatiem var pilnībā vai daļēji mainīt, atjaunināt, atcelt vai dzēst aplikāciju un tās saturu. Šādas darbības var arī ietvert šo lietošanas noteikumu un nosacījumu grozīšanu. Klientam saprātīgā termiņā iepriekš tiek paziņots par būtiskākajiem grozījumiem vai nu Hesburger aplikācijā, vai arī nosūtot e-pastu uz klienta norādīto e-pasta adresi.  Lai turpinātu aplikācijas izmantošanu, klientam ir jāpiekrīt lietošanas noteikumos un nosacījumos veiktajām izmaiņām.

Klientam aplikācija jāizmanto saskaņā ar tā lietojumprogrammu piegādātāja norādītajiem lietošanas noteikumiem un nosacījumiem, no kura aplikācija tikusi iegūta.

Aplikācija klientiem bez nepieciešamības reģistrēties ir pieejama līdz brīdim, kad klients dzēš to no savas ierīces. Dalība Bonusklubā tiek pārtraukta saskaņā ar Bonuskluba noteikumiem. Klients ir atbildīgs par sniegtās informācijas pareizību, sava lietotāja ID un paroles pienācīgu glabāšanu, kā arī atbilstoši datu aizsardzības pasākumu īstenošanu tālrunī/ierīcē. Klients ir atbildīgs par visiem darījumiem, kas aplikācijā tiek veikti ar viņa lietotāja ID.

Šī pakalpojuma lietošana, aplikācijā veiktie pirkumi un šie lietošanas noteikumi un nosacījumi ir pakļauti Somijas tiesību aktiem. Tomēr, ja esat kādā ES valstī pastāvīgi dzīvojošs patērētājs, ņemiet vērā, ka netiks ierobežota tā aizsardzība, ko jums nodrošina jūsu pastāvīgās dzīvesvietas valsts obligāti piemērojamie patērētāju tiesību aizsardzības likumi.

Abas puses ieguldīs visas pūles, lai draudzīgi atrisinātu jebkādus strīdus, kas radušies saistībā ar šo vienošanos, vispirms cenšoties izlīgt sarunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, prasību ceļ klienta dzīvesvietai piekritīgajā tiesā, vai arī, ja prasību ceļ klients — tiesas jurisdikcijā, kuras teritorijā atrodas klienta vai Hesburger domicils. Tāpat strīdu risināšanai klienti var izmantot vietējās patērētāju strīdu risināšanas platformas. Lūdzu, skatiet savu vietējo platformu zemāk:

Somija Somijas Patērētāju strīdu padome, PL 306, 00531 Helsinki, Somija, www.kuluttajariita.fi

Igaunija: Patērētāju tiesību aizsardzības padomes strīdu risināšanas komiteja, Pronksi 12, 10117 Tallina, Igaunija, www.tarbijakaitseamet.ee

Latvija: Latvija: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija, http://www.ptac.gov.lv/

Lietuva: Valsts patērētāju tiesību aizsardzības iestāde, Vilniaus g. 25, 01402, Viļņa, Lietuva, www.vvtat.lt

Attiecībā uz Hesburger aplikācijā veiktajiem pirkumiem, klienti var iesniegt prasības pret vietējiem Hesburger restorāniem tiešsaistes strīdu risināšanas platformā, kas pieejama šeit: http://ec.europa.eu/odr.

11. Kontaktinformācija

Ja jums radušies jautājumi vai komentāri par aplikāciju, lūdzu, sazinieties ar Hesburger klientu apkalpošanas dienestu:

Burger-In Oy
Reģistrācijas Nr.: 2031967-6
Linnankatu 34
20100 Turku, Somija

Somija: bonusklubi@hesburger.fi, +358 2 4808 9000
Igaunija: info@hesburger.ee, +372 5807 1936
Latvija: info@hesburger.lv, +371 6722 8005
Lietuva: info@hesburger.lt, +370 6948 4413