HESBURGERA KLIENTU REĢISTRS: PRIVĀTUMA POLITIKA

Hesburger uzņēmumu grupa ir apņēmusies aizsargāt savu klientu privātumu. Šajā privātuma politikā mēs izskaidrojam, kā Rigaburger SIA un citi uzņēmumi, kas pieder Hesburger uzņēmumu grupai ES un EEZ valstīs (turpmāk tekstā — „Hesburger” vai „mēs”), apstrādā savu klientu (turpmāk tekstā — „klients”/„klienti”) personas datus.  Personas dati ir dati, uz kuru pamata var identificēt klientu, piemēram, viņa vārdu un uzvārdu vai tālruņa numuru.

1. Kāpēc mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Mēs apstrādājam personas datus brīdī, kad, piemēram, mēs saņemam klientu atsauksmes, vai klients veic pirkumu Hesburger interneta veikalā. Mūsu Bonuskluba klientu personīgo datu apstrāde tiek skaidrota atsevišķā privātuma politikā („Bonuskluba privātuma politika”), ar kuru Jūs varat iepazīties Hesburger aplikācijā vai Hesburger tīmekļa vietnes Bonuskluba sadaļā.

Personas datus var apstrādāt, pamatojoties uz klienta piekrišanu, līgumu, kas noslēgts ar Hesburger, mūsu juridisko pienākumu vai likumīgām interesēm.

Mēs apstrādājam personas datus tikai tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams šādiem izmantošanas mērķiem:

 • klientu attiecību pārvaldības un attīstības nodrošināšanai starp Hesburger un klientu;
 • klientu atsauksmju apstrādei un atbildēšanai uz tām (apstrādes kritērijs: likumīgās intereses);
 • kredīta pieprasījumu vai tā pieprasījumu atgriezt apstrādei vai atbildēšanai uz tiem (apstrādes kritērijs: juridisks pienākums);
 • konkursa zīmējumu un konkursu rīkošanas, balvu pasniegšanas un uzvarētāju vārdu publicēšanas nolūkam saskaņā ar konkursa noteikumiem (apstrādes kritērijs: likumīgās intereses);
 • tīmekļa vietnē izvietoto pasūtījumu piegādes un apstrādes vajadzībām (apstrādes kritērijs: juridisks pienākums);
 • tīmekļa lapas izstrādes vajadzībām, izmantošanas analīzei un mārketinga vajadzībām (apstrādes kritērijs: piekrišana). Vairāk informācijas par Hesburger izmantotajām sīkdatnēm Jūs varat uzzināt mūsu „Sīkdatņu politikā”.

Likumīgās intereses, kas ir priekšnoteikums datu apstrādei, ir balstītas uz likumu, un to piemērošana pieprasa, lai datu subjekta intereses un tiesības tiktu precīzi ņemtas vērā. Likumīgās intereses attiecas uz tādu datu apstrādi, kas ir būtiski saistīta ar personas datu kontroliera darbību, un ko klients var pamatoti uzskatīt par šādām darbībām piederošu.

Personas datus var apstrādāt tikai noteiktiem mērķiem. Pamatojoties uz klienta sniegtajiem personas datiem, no klienta nedrīkst pieprasīt, piemēram, akceptēt tiešo tirdzniecību, ja klients nav devis skaidru piekrišanu, kā arī apstrādāt viņa vai viņas personas datus, ja šādā veidā tiek pārkāpti šīs privātuma politikas noteikumi. 

2. Kādi dati par mani tiek savākti un kādi ir datu avoti?

Dati tiek ievākti no paša klienta brīdī, kad klients sazinās ar Hesburger, piemēram, lai sniegtu atsauksmes vai piedalītos konkursā, vai arī, ja klients veic pasūtījumu Hesburger interneta veikalā. Šie dati ietver klienta vārdu un uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, Hesburger Bonuskluba dalībnieka numuru, zīmēšanas un konkursa atbildes informāciju, atļaujas un piekrišanu, dāvanu kartes saņēmēja kontaktinformāciju un dāvanu kartes saņēmēja ziņojumus.

Dati tiek savākti arī saistībā ar pakalpojuma izmantošanu. Kad klients veic pasūtījumu Hesburger interneta veikalā, reģistrā tiek saglabāti klienta pirkuma dati (piemēram, pasūtīšanas laiks un maksājuma informācija). Izmantojot Hesburger tīmekļa vietni, tiek apkopoti lietotāja dati, piemēram, IP adrese, pārlūka informācija un lietošanas laiks.

3. Kurš apstrādā personas datus?

Hesburger personas datus apstrādā personāls, kura amata aprakstos ietilpst attiecīgo pakalpojumu uzturēšana un pārvaldība. Datu apstrādes nolūkā tos var pārsūtīt Hesburger uzņēmumu grupas ietvaros.

Personas datu apstrādē mēs izmantojam arī trešo personu pakalpojumus. Mēs pieprasām, lai dati tiktu izmantoti tikai iepriekš aprakstīto mērķu īstenošanai.

Dati tiek nodoti tālāk minētajām personām ārpus Hesburger:

 • Dati tiek pārsūtīti Hesburger franšīzes ņēmējiem, kas veicHesburger uzņēmējdarbību. Šādi dati ietver klientu atsauksmes un kredīta pieprasījumus. Hesburger franšīzes operatoru pilns vārds, uzvārds un kontaktinformācija pieejama Hesburger tīmekļa lapās atbilstoši konkrētās atrašanās vietas informācijai.
 • Dati tiek nodoti pakalpojumu sniedzējiem, kas ir atbildīgi par Hesburger IT pakalpojumu uzturēšanu un attīstību.
 • Ar interneta veikalu saistītie dati tiek nodoti maksājumu starpniecības pakalpojumu sniedzējiem un transporta pakalpojumu sniedzējiem.
 • Dati tiek nodoti tiesībaizsardzības iestādēm un citām iestādēm, ja to nosaka likums, noteikumi vai juridisks pieprasījums, vai nozieguma izmeklēšanas vai juridiskas prasības īstenošanai vai aizstāvībai.
 • Dati tiek nodoti apdrošināšanas sabiedrībām, kas apstrādā prasījumus par bojājumu atlīdzību.
 • Datus uzņēmuma iegādes vai apvienošanās gadījumā var nodot uzņēmuma pircējam.

4. Datu pārsūtīšana uz trešām valstīm. Aizsardzības pasākumi, kas attiecas uz datu pārsūtīšanu

Personas datu apstrādē Hesburger izmanto apakšuzņēmējus, un šajā kontekstā dati tiek apstrādāti arī ārpus Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ). Gadījumos, kad personas dati tiek pārsūtīti ārpus Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), mēs nodrošinām pienācīgu personas datu aizsardzības līmeni, piemēram, izmantojot līguma standartklauzulu līdzekļus, ko apstiprinājusi Eiropas Komisija.

5. Datu aizsardzība

Lai novērstu personas datu neatļautu izmantošanu, pārsūtīšanu, dzēšanu vai citu apstrādi, kas var apdraudēt datu aizsardzību, Hesburger izmanto tehniskos un organizatoriskos līdzekļus. Reģistrs tiek uzturēts elektroniskā veidā. Reģistra izmantošanu, datu izmainīšanu un apstrādi veic, izmantojot tikai daudzpakāpju lietotāja identifikāciju, kas tiek veikta ar šifrētu aplikāciju. Reģistru drīkst izmantot tikai tās personas, kurām ir uzticēts veikt sistēmas uzturēšanu un pārvaldību. Reģistra dati ir aizsargāti pret piekļuvi no ārpuses, un tā izmantošana tiek uzraudzīta.

6. Cik ilgi dati tiek glabāti?

Dati tiek glabāti šādi:

 • Klientu atsauksmes un kredīta pieprasījumi: Dati tiek dzēsti pēc viena (1) gada, sākot ar datumu, kad klients iesniedza atsauksmi. Tomēr datus var uzglabāt arī ilgākā laika periodā, ja tam ir pamatots iemesls, piemēram, klienta kredīts, kas tiek izsniegts, pamatojoties uz klienta atsauksmēm, kompensācijas par zaudējumiem vai kādu citu juridisku iemeslu dēļ.
 • Zīmējumu un konkursa dalībnieka informācija: Dati tiek dzēsti brīdī, kad uzņēmums ir sazinājies ar uzvarētāju un ir piešķirtas balvas.
 • Interneta veikala personas dati un darījumu dati: Dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, kā tas noteikts grāmatvedības un patērētāju aizsardzības tiesību aktos.
 • Tīmekļa vietnes dati: Informācija par sīkdatņu saglabāšanas laiku ir pieejama mūsu atsevišķajā „Sīkdatņu politikā”.
 • Citi klienta dati: Dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr vien ir nepieciešams apstrādāt datus kādam no iepriekšminētajiem mērķiem.
7. Personas datu kopīga pārziņa ar Facebook

Ja Hesburger uztur sociālo tīklu lapas tīmekļa vietnē Facebook, tad Hesburger un Facebook Ireland Limited ir kopīgie Hesburger lapu lietotāju datu kontrolieri. Facebook apstrādā personas datus saskaņā ar savu privātuma politiku, kas pieejama tīmekļa vietnē www.facebook.com/privacy/. Facebook galvenokārt atbild par datu aizsardzības tiesību aktu ievērošanu, kā arī par datu drošības un tā pakalpojumos reģistrēto personu tiesību ievērošanu. Hesburger apstrādā datus, pamatojoties uz likumīgām interesēm.

Ar Facebook starpniecību Hesburger iegūst piekļuvi reģistrēta Facebook lietotāja publiskajiem datiem, piemēram, datiem par lietotāja vārdu un profila attēlu. Mēs apstrādājam šos datus tikai mūsu pašu vajadzībām, piemēram, lai informētu Jūs par jauniem produktiem un pakalpojumiem, kā arī mārketinga vajadzībām, lai saņemtu klientu atsauksmes, iegādātos reklāmas no Facebook un mērītu reklāmu sasniedzamību.

8. Informācija par automātisko lēmumu pieņemšanu (profilēšana)

Hesburger neveic automātisko lēmumu pieņemšanu, piemēram, profilēšanu, pamatojoties uz Hesburger klientu reģistru.

9. Klienta tiesības

Klients var izmantot tālāk minētās tiesības, sazinoties ar Hesburger pa pastu vai e-pastu.

Piekļuves tiesības

Klientam ir tiesības pārbaudīt savus datus reģistrā.

Tiesības pieprasīt nepareizu vai nepilnīgu datu labošanu

Klientam ir tiesības pieprasīt nepareizu vai nepilnīgu datu labošanu.

Tiesības dzēst datus

Klients ir tiesīgs pieprasīt, lai viņa vai viņas personas dati tiktu dzēsti no Bonuskluba reģistra („tiesības tikt aizmirstam”). Pēc klienta pieprasījuma Hesburger ir jādara viss iespējamais, lai dati tiktu nekavējoties dzēsti, izņemot gadījumus, kad pastāv juridiska rakstura iemesli, kas liedz šādu datu dzēšanu. 

Tiesības ierobežot un iebilst pret datu apstrādi

Klientam ir tiesības ierobežot un celt iebildumus pret viņa vai viņas personas datu apstrādi. Kad klients ir iesniedzis pieprasījumu, Hesburger vairs nevar apstrādāt klienta personas datus, ja vien nepastāv juridiska rakstura iemesls šādai apstrādei.

Tiesības pārsūtīt datus no vienas sistēmas uz otru

Klients ir tiesīgs saņemt savus personas datus strukturētā un vispārpieņemtā veidā, lai tas varētu nodot datus citam personas datu apstrādes kontrolierim.

10. Tiesības iesniegt sūdzību

Klients var iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi kompetentā iestādē savas dzīvesvietas valstī. Sīkāka informācija par valstu datu aizsardzības iestādēm atrodama šeit: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

11. Kas ir Jūsu personas datu kontrolieris, un kur Jūs ar to varat sazināties?

Kontrolieris ir Rigaburger SIA.

Pieprasījumus par reģistru var iesniegt pa pastu vai e-pastu:

Rigaburger SIA

c/o Burger-In Oy

Linnankatu 34

20100 Turku, Somija

privacy@hesburger.fi

 

 

Atjaunināts otrdien, 2021. gada 2. februārī