HESBURGERA KLIENTU REĢISTRS: PRIVĀTUMA POLITIKA

Šajā privātuma politikā mēs izskaidrojam, kā Hesburger savāc, apstrādā, pārsūta un aizsargā savu klientu (turpmāk tekstā — „klients”) personas datus. Personas dati ir dati, uz kuru pamata var identificēt klientu, piemēram, viņa vārdu un uzvārdu vai tālruņa numuru.

Turpmāk tekstā Hesburger atsaucas uz Burger-In Ltd, AS Hesburger, RigaBurger SIA, Hes-Pro Vilnius UAB, Bulgarian Burger EOOD un citiem Hesburger grupas meitasuzņēmumiem, kas ir kopīgi personas datu kontrolieri.

Kāpēc mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus šādiem mērķiem:

 • klientu attiecību pārvaldības un attīstības nodrošināšanai starp Hesburger un klientu;
 • konkursa zīmējumu un konkursu rīkošanas, balvu pasniegšanas un uzvarētāju vārdu publicēšanas nolūkam saskaņā ar konkursa noteikumiem;
 • Hesburger tīmekļa vietnē izvietoto pasūtījumu piegādes un apstrādes vajadzībām (Hesburger interneta veikals pieejams tikai Somijas Hesburger tīmekļa vietnē www.hesburger.fi);
 • Hesburger tīmekļa vietnes tehniskās apkopes un datu analīzes vajadzībām.

Personas dati tiek apstrādāti brīdī, kad, piemēram, mēs saņemam klientu atsauksmes vai klients veic pirkumu Hesburger interneta veikalā. Bonuskluba dalībnieka personīgo datu apstrāde tiek skaidrota atsevišķā privātuma politikā (Bonuskluba privātuma politika), ar kuru Jūs varat iepazīties Hesburger aplikācijā vai Hesburger tīmekļa vietnes Bonuskluba sadaļā.

Apkopojot personas datus Hesburger tīmekļa vietnē un aizpildot klienta un/vai atsauksmju veidlapas, mēs lūdzam klienta piekrišanu personas datu apstrādei. Tiesiskā pamatojuma priekšnoteikums personas datu apstrādei ir klienta piekrišana. Tādos gadījumos, kad Hesburger nav saņēmis skaidru klienta piekrišanu, personas datu apstrāde var būt balstīta uz likumīgām interesēm par klientu attiecībām. Likumīgās intereses, kas ir priekšnoteikums datu apstrādei, ir balstītas uz likumu, un to piemērošana pieprasa, lai kontrolieris precīzi ņemtu vērā datu subjekta intereses un tiesības, ņemot vērā arī kontroliera intereses. 

Personas datus var apstrādāt tikai noteiktiem mērķiem. Pamatojoties uz klienta sniegtajiem personas datiem, no klienta nedrīkst pieprasīt, piemēram, akceptēt tiešās tirdzniecības īstenošanas pasākumus, ja klients nav devis skaidru piekrišanu, kā arī apstrādāt viņa vai viņas personas datus, ja šādā veidā tiek pārkāpti šīs privātuma politikas noteikumi. 

Kādi dati par mani tiek savākti un kādi ir datu avoti?

Dati tiek ievākti no paša klienta brīdī, kad klients sazinās ar Hesburger, piemēram, lai sniegtu atsauksmes vai piedalītos konkursā, vai arī, ja klients veic pasūtījumu Hesburger interneta veikalā (www.hesburger.fi). Šie dati ietver klienta vārdu un uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, Hesburger Bonuskluba dalībnieka numuru, zīmēšanas un konkursa atbildes informāciju, atļaujas un piekrišanu, dāvanu kartes saņēmēja kontaktinformāciju un dāvanu kartes saņēmēja ziņojumus.

Dati tiek savākti arī saistībā ar pakalpojuma izmantošanu. Kad klients veic pasūtījumu Hesburger interneta veikalā, reģistrā tiek saglabāti klienta pirkuma dati (piemēram, pasūtīšanas laiks un maksājuma informācija). Izmantojot Hesburger tīmekļa vietni, tiek apkopoti lietotāja dati, piemēram, IP adrese, pārlūka informācija un lietošanas laiks.

Kurš apstrādā personas datus?

Hesburger personas datus apstrādā personāls, kura amata aprakstos ietilpst attiecīgo pakalpojumu uzturēšana un pārvaldība. 

Dati tiek nodoti tālāk minētajām personām ārpus Hesburger:

 • Hesburger franšīzes operatoriem, kuri saņem konkrētu restorānu klientu atsauksmes, ko klienti iesniedz, izmantojot Hesburger kopīgos atgriezeniskās saites kanālus. Hesburger franšīzes operatoru pilns vārds, uzvārds un kontaktinformācija ir pieejama Hesburger tīmekļa vietnē atbilstoši konkrētās atrašanās vietas informācijai;
 • dati tiek nodoti pakalpojumu sniedzējiem, kas ir atbildīgi par Hesburger IT pakalpojumu uzturēšanu un attīstību;
 • dati tiek nodoti tiesībaizsardzības iestādēm un citām iestādēm, pamatojoties uz informācijas pieprasījumiem saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem;
 • dati tiek nodoti apdrošināšanas sabiedrībām, kas apstrādā prasījumus par bojājumu atlīdzību.

Personas dati netiek pārsūtīti ārpus ES vai EEZ.

Datu aizsardzība

Lai novērstu personas datu neatļautu izmantošanu, pārsūtīšanu, dzēšanu vai citu apstrādi, kas var apdraudēt datu aizsardzību, Hesburger izmanto tehniskos un organizatoriskos līdzekļus. Reģistrs tiek uzturēts elektroniskā veidā. Reģistra izmantošanu, datu izmainīšanu un apstrādi veic, izmantojot tikai daudzpakāpju lietotāja identifikāciju, kas tiek veikta ar šifrētu aplikāciju. Reģistru drīkst izmantot tikai tās personas, kurām ir uzticēts veikt sistēmas uzturēšanu un pārvaldību. Reģistra dati ir aizsargāti pret piekļuvi no ārpuses, un tā izmantošana tiek uzraudzīta.

Cik ilgi dati tiek glabāti?

Dati tiek glabāti šādi:

 • klientu atsauksmes: dati tiek dzēsti pēc viena (1) gada, sākot ar datumu, kad klients iesniedza atsauksmi. Tomēr datus var uzglabāt arī ilgākā laika periodā, ja tam ir pamatots iemesls, piemēram, klienta kredīts, kas tiek izsniegts, pamatojoties uz klienta atsauksmēm, kompensācijas par zaudējumiem vai kāda cita juridiska rakstura iemesla dēļ;
 • zīmējumu un konkursa dalībnieka informācija: dati tiek dzēsti brīdī, kad uzņēmums ir sazinājies ar uzvarētāju un ir piešķirtas balvas;
 • interneta veikala personas dati un darījumu dati: dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, kā tas noteikts grāmatvedības un patērētāju aizsardzības tiesību aktos;
 • tīmekļa vietnes dati: seši (6) mēneši sākot ar datumu, kurā tika apmeklēta vietne;
 • citi klienta dati: dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr vien ir nepieciešams apstrādāt datus kādam no iepriekšminētajiem mērķiem.

Klienta tiesības

Klients var izmantot tālāk minētās tiesības, sazinoties ar Hesburger pa pastu vai e-pastu.

Piekļuves tiesības

Klientam ir tiesības pārbaudīt savus datus reģistrā.

Tiesības pieprasīt nepareizu vai nepilnīgu datu labošanu

Klientam ir tiesības pieprasīt nepareizu vai nepilnīgu datu labošanu.

Tiesības dzēst datus

Klients ir tiesīgs pieprasīt, lai viņa vai viņas personas dati tiktu dzēsti no Bonuskluba reģistra („tiesības tikt aizmirstam”). Pēc klienta pieprasījuma Hesburger ir jādara viss iespējamais, lai dati tiktu nekavējoties dzēsti, izņemot gadījumus, kad pastāv juridiska rakstura iemesli, kas liedz šādu datu dzēšanu. 

Tiesības ierobežot un iebilst pret datu apstrādi

Klientam ir tiesības ierobežot un celt iebildumus pret viņa vai viņas personas datu apstrādi. Kad klients ir iesniedzis pieprasījumu, Hesburger vairs nevar apstrādāt klienta personas datus, ja vien nepastāv juridiska rakstura iemesls šādai apstrādei.

Tiesības pārsūtīt datus no vienas sistēmas uz otru

Klients ir tiesīgs saņemt savus personas datus strukturētā un vispārpieņemtā veidā, lai tas varētu nodot datus cita personas datu reģistra kontrolierim.

Tiesības iesniegt sūdzību

Klients var iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi kompetentā iestādē savas dzīvesvietas valstī. Sīkāka informācija par valstu datu aizsardzības iestādēm atrodama šeit: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Kas ir Jūsu personas datu kontrolieris, un kur Jūs ar to varat sazināties?

Klienta personas datu kopīgie kontrolieri ir Burger-In Ltd., AS Hesburger, RigaBurger SIA, Hes-Pro Vilnius UAB, Bulgarian Burger EOOD un citi Hesburger grupas meitasuzņēmumi. Pieprasījumus var iesniegt pa pastu vai e-pastu:

Burger-In Ltd.
Linnankatu 34
20100 Turku, Somija
privacy@hesburger.fi