15.12.2017

Par labāko restorānu Latvijā atzīts “Hesburger” restorāns Salaspilī

Lielākā Somijas un Baltijas ātrās ēdināšanas restorānu ķēde “Hesburger”, veicot Latvijas restorānu ķēdes darbības novērtējumu 2017. gadā, par šī gada labākajiem restorāniem atzinusi restorānus reģionos – Jelgavā, Siguldā un Salaspilī.

Katru gadu “Hesburger” Baltijas valstīs veic restorānu darbību novērtējumu, kur tiek vērtēti tādi kvalitatīvie rādītāji kā darba efektivitāte, klientu apkalpošanas kvalitāte un citi. Šogad par labākajiem reģionālajiem restorāniem Latvijā tika atzīti Jelgavas (Loka maģistrāle 2a), Siguldas un Salaspils restorāni, savukārt no šiem restorāniem par gada labāko restorānu tika atzīts restorāns Salaspilī.

“Hesburger” reģionālā vadītāja Aija Šēnere saka: “Ir patiess prieks, ka tiek novērtēts padarītais darbs, bet vēl lielāks gandarījums ir redzēt, ka ar katru gadu uzlabojas vērtējuma rezultāti, klientu serviss un darbinieku apņēmība. Gan mēs, reģionālie vadītāji, gan arī restorānu vadītāji mudinām darbiniekus sasniegt izvirzītos mērķus gan darba efektivitātes, gan klientu apkalpošanas ziņā.”

Turpina Ieva Salmela, „Hesburger” attīstības direktore: ”Katru gadu vadāmies pēc vienotiem vērtēšanas kritērijiem, kas palīdz mums izvērtēt restorānu darbību, salīdzināt rādītājus valsts un starpvalstu līmenī, lai varētu uzlabot klientu servisu un sniegt mūsu klientiem labāko. Reģionālajiem vadītājiem un restorānu vadītājiem tā ir iespēja sevi pierādīt, uzstādot ambiciozākus mērķus un attiecīgi motivējot darbiniekus labāku rezultātu sasniegšanai.”