Atbildīga uzņēmējdarbība

„Atbildīga uzņēmējdarbība” attiecas uz uzņēmuma atbildību kopumā. Uzņēmums Hesburger jau ļoti sen pieņem atbildīgus lēmumus un ir iesaistījies atbildīgas uzņēmējdarbības īstenošanā, taču tikai pēdējos gados šīs darbības ir kļuvušas arvien metodiskākas un sistemātiskākas. Hesburger uzņēmumā esošā organizētība un vietējais raksturs ir padarījis uzņēmumu ātrāku, kas nepieciešamības gadījumā spēj rīkoties nekavējoties. Raugoties no atbildības viedokļa, tas ir gan spēks, gan arī riska faktors, kam nepieciešami spēcīgi atbildības principi.

Sistemātiski attīstot korporatīvo atbildību, Hesburger notiek virzība uz priekšu arī atbildīgas pārvaldības ziņā. Palielinoties zināšanām un informētībai, uzņēmums ikviena lēmuma pieņemšanā arvien vairāk var ņemt vērā atbildības perspektīvu.

Lai panāktu atbildīgu domāšanu un īstenotu atbildīgu rīcību, īpaši svarīga ir visa personāla un visu uzņēmuma darbību iesaistīšana. Demonstrējot labākās prakses un pieredzi organizācijā, cilvēki patiešām kļūst atbildīgāki un tiek radīta pievienotā vērtība.