Vērtības

Uzņēmuma darbības pamatā vienmēr ir bijušas šādas vērtības: pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, uzticamība, virzība uz mērķi un uzņēmība.

Šīs vērtības ir visu uzņēmuma rīcību pamatā, sākot no klientu apkalpošanas līdz attiecībām ar sadarbības partneriem.

Mūsu vēlamies saviem klientiem nodrošināt kvalitatīvu un draudzīgu apkalpošanu. Mūsu restorānos klienti tiks apkalpoti ātri, kvalitatīvi un ar smaidu.

Uzticamība ir īpaši svarīga attiecībās ar mūsu personālu un sadarbības partneriem. Arī mūsu attiecību pamatā ar klientiem ir augsts uzticamības līmenis, kas izveidojies pret mūsu restorānu ķēdi un piedāvātajiem produktiem.

Virzība uz mērķi ir atslēgas elements motivētas un aktīvas darba vides radīšanā. Mēs iedrošinām savus darbiniekus attīstīties un uzņemties iniciatīvu.

Hesburger ķēdes darbības pamatā ir uzņēmība. Mums uzņēmība nozīmē strādīgumu, ticību mūsu spējām un vēlmi attīstīties.