Ētiskie principi

Hesburger atbildības attīstības ietvaros esam apkopojuši tālāk norādītos principus, saskaņā ar kuriem Hesburger ir apņēmies vadīt savu uzņēmējdarbību:

 • veicot savu uzņēmējdarbību, mēs ievērojam vietējos tiesību aktus un normas;
 • mēs atklāti stāstām visām ieinteresētajām pusēm par mūsu darbību un produktiem;
 • mēs nodrošinām savu produktu kvalitāti un drošību;
 • mēs nemitīgi cenšamies samazināt mūsu darbības radīto nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, un pozitīvi rīkoties vides labā;
 • mēs esam uzticams darba devējs;
 • mēs nedodam un nepieņemam tiešus vai netiešus kukuļus vai citus labumus, ko var uzskatīt par kukuļdošanu vai korupciju;
 • mēs dodam priekšroku ilgām partnerattiecībām un godīgi sadarbojamies ar visiem partneriem;
 • mēs pieprasām, lai mūsu piegādes ķēdē tiktu ievērotas cilvēktiesības saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju;
 • mēs izturamies pienācīgi pret dzīvniekiem;
 • savās mārketinga aktivitātēs mēs rīkojamies atbilstoši ētikas praksei;
 • mēs vienādi attiecamies pret saviem klientiem un iesaistāmies atklātā dialogā ar tiem.

Ja mēs atklājam, ka jebkāda darbība uzņēmumā Hesburger vai piegādes ķēdē notiek pretrunā ar šiem principiem, mēs nekavējoties veicam koriģējošus pasākumus. Ja arī jūs pamanāt, ka kaut kas uzņēmumā Hesburger vai piegādes ķēdē notiek pretrunā ar mūsu ētikas principiem, lūdzam par to nekavējoties mums paziņot, nosūtot ziņu uz responsibility@hesburger.fi

Trauksmes celšanas kanāls paredzēts esošajiem un bijušajiem Hesburger darbiniekiem un darba meklētājiem, Hesburger partneriem un viņu darbiniekiem.