Hesburger ir atbildīgs darba devējs

Pirmais darba devējs tūkstošiem jauniešu 

Hesburger katru gadu pieņem darbā tūkstošiem jaunu darbinieku Somijā un citur pasaulē. Lielākā daļa no viņiem ir jaunieši, kuri ierodas darba praksē, strādā nepilnu darba laiku, apvienojot to ar mācībām vai arī tā ir viņu pirmā darbavieta.

Daudziem jauniešiem Hesburger ir pirmā darbavieta, kurā apgūt darba dzīves noteikumus. No otras puses, Hesburger jauniešiem piedāvā arī karjeras un attīstības iespējas - daudzi vadītāji ir Hesburger restorānu tīklā pat gadu desmitiem strādājuši cilvēki.

Bezdarbnieku algošana un apmācība Somijā

Pēdējo divu gadu laikā Hesburger sadarbībā ar uzņēmējdarbības, mobilitātes un vides centriem, kā arī darba un uzņēmējdarbības birojiem ir īstenojis daudzus darbā pieņemšanas un apmācības projektus. Caur šiem projektiem darbu Hesburger ir atraduši vairāk nekā simts jaunu darba meklētāju.

Sociāls uzņēmums Somijā nodrošina darba vietu

Hesburger 2012. gada vasarā radītā sociālā uzņēmuma „Hese-help” mērķis ir nodrošināt ar darbu bezdarbniekus ar īpašām vajadzībām, kuri ilgstoši ir bijuši bez darba (piemēram, sadarbībā ar speciālajām mācību iestādēm un ekonomiskās attīstības birojiem). Šis uzņēmums ir dabīgs turpinājums Hesburger lomai kā nozīmīgam un atbildīgam darba devējam jauniešiem Somijā.

*Ar sociālu uzņēmumu saprot tādu uzņēmumu, kas papildus parastajai komercdarbībai koncentrējas uz darba nodrošināšanu bezdarbniekiem, kuriem ir slikta veselība, un kuri ir ilgstoši bijuši bez darba, un ar to saistīto atbalsta darbību.

2013. gada laikā “Hese-Help” bija septiņi pastāvīgie darbinieki. Šī uzņēmuma darbības pieredze ir bijusi pozitīva, un ir konstatēts, ka darbība tirdzniecības vietās ir vairojusi darbinieku sociālo atbildību.