HESBURGER Čeks

Lai piedalītos VID rīkotajā čeka loterijā, reģistrācijas anketā nepieciešams norādīt: 

- čeka Nr, kurš Hesburger čekā definēts kā Izdrukas Nr.

- čeka šasijas Nr., kurš Hesburger čekā definēts kā Darījums.