INTERVIJA: IZPILDDIREKTORS KARI SALMELA

Ikreiz, kad Hesburger kaut ko iegūst, mēs saprotam, ka tam līdzi nāk arī atbildība. Atbildībai ir daudz aspektu, un ne vienmēr ir viegli nonākt pie secinājuma par to, kura ir tā pareizā izvēle. Tad mums ir jāpaļaujas uz savām vērtībām un mērķiem.

Es varu droši sacīt, ka Hesburger atbildības jomā ir attīstījies daudzos veidos. Piemēram, mēs arvien vairāk izmantojam atjaunojamo enerģiju, kompensējam saražoto produktu radītās oglekļa emisijas un mūsu darbinieku formas tērpi ir izgatavoti no otrreiz pārstrādātiem materiāliem. Tāpat mēs atbalstām bērnu skolu sporta aktivitātes, kā arī skolu, kas atrodas Bangladešas graustu rajonā. Tajā pašā laikā mēs apzināmies, ka vēl ir ļoti daudz darāmā.

Personīgi man visvairāk rūp klimata pārmaiņas. Visos iespējamos veidos mums ir jāpieliek pūles vides labklājības veicināšanai. Protams, es arī ceru, ka visi, kas strādā mūsu labā, vai kuru darbs ir saistīts ar Hesburger, izbauda labklājību visādā ziņā.