Daudzveidīga pārstrāde

Biodegviela no kartupeļu frī eļļas

“Hesburger“ restorānos Somijā katru dienu augu eļļā tiek fritēti simtiem kilogramu kartupeļu frī. Izmantotā eļļa no visiem Somijas un Baltijas “Hesburger“ restorāniem tiek nogādāta pārstrādei ķēdes centrālās noliktavas un ražošanas uzņēmumā, Kaarina pilsētā. Vairāku gadu laikā rūpnīca ir pārstrādājusi jau simtiem tonnu augu eļļas, kas tiek izmantota telpu apkurei un ūdens uzsildīšanai.

Augu eļļas savākšana notiek pēc iespējas videi draudzīgākā veidā - tie paši automobiļi, kuri uz restorāniem nogādā jaunās izejvielas, braucot atpakaļ, izved veco eļļu. Tādējādi automobiļiem nav jānobrauc tukši kilometri. Arī ražošanas nodaļā izejvielu izgatavošanai nepieciešamo tvaiku uzkarsē ar pašu ražoto degvielu.

Darba apģērba atbildīga izvēle

“Hesburger“ darba apģērbs ir izvēlēts, godājot saudzējošas attīstības pamatprincipus. Tūkstošiem darbinieku apģērbs tiek izgatavots, ievērojot Code of Conduct nosacījumus, organizācijas Fair Labour Association (FLA) uzraudzībā.

“Hesburger“ darba apģērbs pārstāv ļoti saudzējošu attīstību un atbildīgu pašmāju dizainu. Kvalitatīvie materiāli paildzina darba apģērba kalpošanas mūžu, un ļauj to izmantot atkārtoti, mainoties darbiniekiem. Darbiniekiem tiek arī sniegti padomi, kā savu darba apģērbu kopt, nekaitējot videi.

Ekodizains no veca apģērba

“Hesburger“ utilizējamais darba apģērbs un reklāmas materiāli tiek nodoti atkārtotai izmantošanai. Piemēram, no “Hesburger“ karogiem, kuri bija labā stāvoklī, taču vairs nebija nepieciešami saistībā ar zīmola atjaunināšanu, sadarbībā ar ekodizainieriem tika izveidota unikāla atkārtoti izmantotu preču kolekcija. Ar šīm unikālajām dizaina precēm tiek apbalvoti un motivēti “Hesburger“ darbinieki.