Somijā tapušu izejvielu noslēpuma atslēga

Hesburger marinētie gurķīši tiek gatavoti ar augstu atbildības sajūtu, saglabājot vienmēr nemainīgu garšu

Ikviena Hesburger izmantotā gurķa šķēlīte ir pagatavota Somijā. Marinēto gurķīšu ražošanā Hesburger cieši sadarbojas ar Orkla-Foods Finland, kas izmanto svaigi novāktus, uz lauka augošus gurķus no vairākām saimniecībām, tai skaitā no Somijas dienvidrietumu saimniecībām. Sezonas laikā gurķi tiek novākti katru dienu. Saimniecības, ar kurām ir noslēgti līgumi, nodrošina gurķu un to apkārtējās vides kvalitāti no iesēšanas mirkļa līdz novākšanas brīdim. Tā ir labi zināma sastāvdaļa, un laukā augušu gurķu kvalitāte visā ražošanas laikā tiek rūpīgi uzraudzīta. Gurķu dēsti aug uz biosabrūkoša auduma. Tas kavē nezāļu augšanu un uztur augsni siltu. Stādi tiek apūdeņoti un mēsloti, izmantojot pilienveida apūdeņošanas sistēmu.

Tā kā gurķu novākšana pārsvarā ir roku darbs, tai ir liela ietekme uz nodarbinātību. Piemēram, Kallelas saimniecībā Perniā 18 darbinieku kolektīvam ir pievienojusies Nītonenu ģimene – Anti, Virva un viņu dēls Lauri. Gurķu novācējiem tik ļoti patīk darbs saimniecībā, ka viņi tur atgriežas katru vasaru.

Marinētie gurķīši tiek gatavoti pēc Hesburger pašu gardās receptes un iesaiņoti Turku Orkla Foods rūpnīcā. Uz lauka augušu gurķu kvalitāte tiek uzraudzīta visā ražošanas laikā – no lauka līdz gala produktam. Tas nodrošina to, ka Hesburger marinētajiem gurķīšiem tiek izmantoti tikai garšīgākie, tīrākie un labākie uz lauka augušie gurķi.