Videi draudzīga domāšana Hes-Pro ietvaros

“Hes-Pro“ centrālā noliktava ir labs ekoefektīvas domāšanas piemērs, jo tieši no turienes uz visiem Somijas Hesburger restorāniem tiek nogādātas visas nepieciešamās preces - izņemot burgeru maizītes - no darba apģērba un mārketinga materiāliem līdz salātiem un majonēzēm.

Centrālajā noliktavā atkritumu samazināšana un pārstrāde ir katra darbinieka darbadienas neatņemama daļa. Visi sakrātie atkritumi tiek šķiroti un tūlīt sagatavoti pārstrādei. No “Hes-Pro“ pārstrādei novirza gan papi, gan stiklu, plastmasu, metālu, gan arī atkārtoti izmantojamās preču pamatnes, mašīnas un ierīces. No izmantotās eļļas izgatavo biodegvielu, kuru Kaarina loģistikas centrs izmanto biodegļos.

Rūpīga plānošana ietaupa laiku un saudzē dabu

Ja preces piegādā no vienas vietas, uz restorānu tās "ceļo" ar vienu kravu. Tas nozīmē, ka preču pamatņu pakošanai un izkraušanai netiek nelietderīgi izmantoti lieki resursi. Preču pārvadāšanas maršruti iepriekš tiek rūpīgi izplānoti. Preces kravas automobiļos ar automātiskās loģistikas palīdzību tiek iepakotas tā, lai tās no automobiļiem var izkraut maršrutam atbilstošā secībā. Iepakojot un transportējot, tiek izmantotas arī standartiem atbilstošas ierīces, lai samazinātu izmešus un palielinātu efektivitāti. 

Rūpīga plānošana un rentabla darbība palīdz ne tikai ietaupīt laiku, bet arī saudzēt dabu. Būtiska ekoefektīvas darbības daļa ir labi aktīva sadarbība starp dažādiem piegādātājiem, piemēram, centrālo noliktavu, loģistikas uzņēmumiem un restorāniem. Liekie pārvadājumi ir samazināti līdz minimumam, un kravas automobiļi brauc tikai uz tiem restorāniem, uz kuriem ir kas aizvedams. Pārvadājumi tiek novēroti, un autovadītāji tiek apmācīti, lai viņi ievērotu zaļo domāšanas veidu.

Paškontrole samazina riskus

Centrālās noliktavas ekoloģiskā domāšanas veida stūrakmens ir rūpīga paškontrole. Preču uzglabāšana, izvietošana, noliktavas aprite un iepakošana notiek saskaņā ar precīzu plānu. Pārtikas drošībai nepieciešama rūpīga kontrole, lai izejvielas būtu pirmklasīgas un nesabojātos. Būtiska paškontroles daļa ir sekošana temperatūrai, kā galvenais mērķis ir nodrošināt, lai kaitīgie mikrobi precēs nevarētu vairoties. Pārtikas atkritumu samazināšana arī ir viens no galvenajiem “Hes-Pro“ dabu saudzējošās darbības pierādījumiem.

Paškontrole aptver arī to, ka bīstamas situācijas spēj uzreiz identificēt, un par riskiem saņemto informāciju izmanto darbības uzlabošanai. Papildus pārtikas drošības dienesta uzraudzībai, paškontroli vada “Hesburger“ augstie kvalitātes mērķi.

Tīrība tiek nodrošināta arī taupot ūdeni

“Hes-Pro“ jaunākais un lielākais panākums vides labā ir noliktavas produkcijas līniju procesa mazgāšanas centrālā sistēma Cleaning in Place (CIP). Sistēma balstās uz cirkulācijas mazgāšanas tehnoloģiju, kurā mazgāšanas šķīdumi un ūdens tiek iesūknēti mazgājamajā objektā noteiktā secībā. No mazgāšanas apļa atplūstošais mazgāšanas šķidrums tiek novirzīts atkārtotai izmantošanai, nonākot atpakaļ mazgāšanas tvertnēs.